Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319285 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-14
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ρηγόπουλος Θεόδωρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μανώλης Χ. Τσίλης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Optical Character Recognition
Περίληψη:
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκαν τέσσερις εφαρμογές σε
περιβάλλον Matlab που υλοποιούν οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Στην πρώτη
εφαρμογή έγινε υλοποίηση με χρήση της συνάρτησης ocr του Matlab. Στη δεύτερη
εφαρμογή γίνεται εμφάνιση μόνο της λέξης που αντιστοιχεί σε αριθμό που επιλέγει
ο χρήστης. Στην τρίτη εφαρμογή γίνεται εμφάνιση μόνο της λέξης που επιλέγει ο
χρήστης. Στην τέταρτη και τελευταία εφαρμογή γίνεται υλοποίηση οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων κάνοντας αντιστοίχηση με πρότυπα.
Η εργασία αυτή δομείται σε 6 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφονται βασικές
έννοιες για τη ψηφιακή εικόνα, στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται βασικές έννοιες
της αναγνώρισης προτύπων, στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή της οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων, στο 4ο κεφάλαιο περιγράφονται ορισμένα χρήσιμα
χαρακτηριστικά για το περιβάλλον Matlab, στο 5ο κεφάλαιο παρέχεται η υλοποίηση
των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν και τέλος στο 6ο κεφάλαιο παρέχεται η
ανακεφαλαίωση και σχόλια πάνω στην διπλωματική εργασία.
Λέξεις-κλειδιά:
Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων, Αναγνώριση Προτύπων, Εφαρμογές, Ψηφιακή Εικόνα, Εικόνα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
12
Αριθμός σελίδων:
66

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.