Παραγωγή και ανίχνευση Ηλιακών νετρίνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319322 103 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-24
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης-Βαμβακάς Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Μαυρομιχαλάκη-Χριστοπούλου Καθηγ. ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα), Ε.Μαυρομμάτη Αν. Καθηγ. ΕΚΠΑ, Ξ. Μουσάς Καθηγ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραγωγή και ανίχνευση Ηλιακών νετρίνων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή γίνεται μία περιγραφή των ιδιοτήτων και των πηγών
δημιουργίας των ηλιακών νετρίνων. Οι μηχανισμοί παραγωγής ενεργητικών
σωματιδίων και κυρίως των νετρίνων στον πυρήνα του Ηλίου αναλύονται διεξοδικά
και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις με τις οποίες
αντιδρούν τα νετρίνα. Συζητείται κατάλληλη εξίσωση για την περιγραφή των
φερμιονίων δύο συνιστωσών και κυρίως των νετρίνων, ενώ γίνεται και αναφορά στη
σκέδαση αυτών με στοιχειώδη σωμάτια και πυρήνες. Τέλος παρουσιάζονται οι
κυριώτεροι ανιχνευτές και τα πρόσαφατα πειράματα ανίχνευσης των νετρίνων.
Λέξεις-κλειδιά:
Νετρίνα, Ενεργός διατομή, Ροή, Ηλιακά, Ενέργεια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4-6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
116