Παραγωγή Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319324 76 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-12
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Σκιαδάς Αριστοτέλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κουροπέτρογλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραγωγή Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό με το
σκεπτικό της δημιουργίας ενός οδηγού αναφοράς που θα βοηθήσει όποιον θελήσει
να δημιουργήσει αρχεία προσβάσιμα στους μαθητές με αναπηρίες.
Το κείμενο της εργασίας εστιάστηκε στις δυνατότητες των προγραμμάτων MsWord
MsPowerpoint μέσω των αρχείων που δημιουργούν και των εργαλείων που
προσφέρουν. Έγινε αναφορά στις πρόσφατες και στις προγενέστερες εκδόσεις τους.
Ασχοληθήκαμε και με τις εκδόσεις του Acrobat Professional και Acrobat Χ που
δημιουργούν αρχεία PDF με δυνατότητες μεταφερσιμότητας από τα αρχεία των
MsWord και MsPowerpoint. Δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε και στον τρόπο
δημιουργίας προσβάσιμων HTML αρχείων - διαφανειών.
Επιπλέον γίνεται αναλυτική αναφορά σε θέματα όπως στις Ετικέτες δόμησης ,
στο εργαλείο Φτιαξίματος Σειράς Ανάγνωσης , στη μετατροπή σαρωμένου κειμένου σε
PDF, στο Γρήγορο και Πλήρη Έλεγχο ,στο Συνθέτη Φωνής, στην Οπτική διάταξη
περιεχομένου, στο Εναλλακτικό κείμενο των εικόνων και πινάκων , στα κουμπιά
Δράσης και Πλοήγησης , στα Ευρετήρια , στις Λίστες , στα αρχεία Βίντεο και Ήχου
που δημιουργούν ένα περιβάλλον πολυμέσων και στις Υπερσυνδέσεις. Αναφορές
γίνονται και στους χρήστες των Mac όπου είναι δυνατόν.
Για όλα αυτά υπάρχουν εικόνες με τα μενού των προγραμμάτων που αναφέραμε
δίνοντας αναλυτικές οδηγίες χρήσης και πίνακες σύγκρισης των προγραμμάτων για
τη σωστή επιλογή.
Λέξεις-κλειδιά:
Εττικετες, Οπτική διάταξη περιεχομένου, Συνθέτης φωνής, Κουμπιά Δράσης, Ευρετήρια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
163