Πειραματικές μετρήσεις της ποιότητας ομιλίας VoIP

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319362 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-02-01
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Βαρβεράκης Θεόδωρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιάκωβος Ορφανός, Επιστημονικός Συνεργάτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πειραματικές μετρήσεις της ποιότητας ομιλίας VoIP
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Voice-over-IP είναι μια οικογένεια τεχνολογιών επεξεργασίας και μετάδοσης φωνής
που έχει σαν στόχο να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες υποδομές των δικτύων
δεδομένων. Τα δίκτυα VoIP υπόσχονται να μειώσουν το κόστος των τηλεφωνικών
κλήσεων και να παρέχουν νέες υπηρεσίες επιταχύνοντας έτσι την ολοκλήρωση της
τηλεφωνίας με τους υπολογιστές.
Για να γίνει όμως ευρέως αποδεκτό το VoIP θα πρέπει να είναι σε θέση να
επιτύχει την ποιότητα σήματος αλλά και γενικά την ποιότητα συνομιλίας που
παρέχουν τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και στην οποία οι χρήστες είναι
συνηθισμένοι. Σε άμεση συνάρτηση με αυτή την πρόκληση είναι η πρόκληση της
ενσωμάτωσης του VoIP στα υφιστάμενα δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας και της ομαλής
συνεργασίας του με αυτά.
Το E-model είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο που προτείνεται από την ITU και
χρησιμοποιεί παραμέτρους της μετάδοσης για να προβλέψει την υποκειμενική
ποιότητα της πακετοποιημένης ομιλίας. Συνδυάζει τους διαφορετικούς παράγοντες
υποβάθμισης βασιζόμενο στην αρχή ότι το αποτέλεσμα των υποβαθμίσεων που
αντιλαμβάνεται ο χρήστης - αν μετατραπεί στην κατάλληλη ψυχοακουστική κλίμακα -
είναι προσθετικό.
Στα πλαίσια της εργασίας, με τη χρήση του E-model μελετάται η ενσωμάτωση του
VoIP στα υφιστάμενα δίκτυα καταρχήν με την ένταξη μιας γραμμής VoIP που συνδέει
τμήματα ενός PSTN δικτύου και σε δεύτερο στάδιο με τη διασύνσεση του PSTN
δικτύου με το IP δίκτυο κορμού. Οι επιπτώσεις της κωδικοποίησης στην ποιότητα
της ομιλίας ελέγχεται και στις δύο τοπολογίες με τη χρήση του δημοφιλούς στα
συστήματα VoIP κωδικοποιητή G.729. Τέλος αναλύονται οι επιπτώσεις που έχει στην
ποιότητα της ομιλίας η αύξηση του φορτίου σε μια γραμμή VoIP - που αποτελεί
μέρος της διαδρομής της φωνής - καθώς αυξάνεται σταδιακά μέχρι το σημείο που το
απαιτούμενο εύρος ζώνης υπερβαίνει την χωρητικότητα της γραμμής.
Λέξεις-κλειδιά:
VoIP, Ποιότητα, Ομιλία, E-model, Τηλεφωνία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4-5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
97