Περιορισμένος Μέσος Χρόνος Επιβίωσης και Εφαρμογές στη Μετα-Ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319419 325 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Πανάγου Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιάννης Φώτιος Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Μπουρνέτας Απόστολος Αναπλ. Καθηγητής, Μελιγκοτσίδου Λουκία Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιορισμένος Μέσος Χρόνος Επιβίωσης και Εφαρμογές στη Μετα-Ανάλυση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Restricted Mean Survival Time and Applications in Meta-Analysis
Περίληψη:
Λόγω των διακεκομμένων παρατηρήσεων (censoring) μας είναι αδύνατον να
παρατηρήσουμε ολόκληρη την συνάρτηση επιβίωσης. Οι παρατηρήσεις αυτές, σε
πραγματικά δεδομένα, συγκεντρώνονται αρκετά συχνά στην ουρά της καμπύλης
επιβίωσης καθώς με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται η πιθανότητα να χάσουμε
κάποιον ασθενή που παρακολουθούμε. Αυτό δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές στον
υπολογισμό του μέσου χρόνου επιβίωσης καθώς χρειαζόμαστε να έχουμε παρατηρήσει
ολόκληρη, ή τουλάχιστον πολύ μεγάλο μέρος, την συνάρτηση επιβίωσης για χρόνους
που θεωρητικά τείνουν στο άπειρο. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός νέου μέτρου
το οποίο έχει την ίδια μονάδα με τον μέσο χρόνο επιβίωσης δηλαδή είναι χρόνος
και παρόμοια ερμηνεία. Η ιδέα αυτή εισήχθη το 1949 από τον Irwin και από τότε
έχει γίνει μεγάλη πρόοδος για την ερμηνεία του και την χρήση του στις κλινικές
μελέτες.
Επιπλέον στις κλινικές δοκιμές στις οποίες πραγματοποιείται σύγκριση δύο
θεραπειών, στην περίπτωση που παραβιάζεται η υπόθεση της αναλογικότητας
(proportionality), ο λόγος των κινδύνων (HazardRatio-HR) δεν είναι αξιόπιστο
μέτρο για ερμηνεία, αν και χρησιμοποιείται κατά κόρον εσφαλμένα. Αντίθετα η
διαφορά των περιορισμένων μέσων χρόνων επιβίωσης των δύο θεραπειών εξακολουθεί
να δίνει ερμηνεύσιμα αποτελέσματα κάτι που το καθιστά αξιόλογο μέτρο εξέχουσας
σημασίας στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες .
Λέξεις-κλειδιά:
Μέσος, Επιβίωσης, Περιορισμένος, Μετα-Ανάλυση, Κίνδυνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
157

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.