Προβλήματα κατά τη μετάβαση από το σχολείο στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319524 386 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-25
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κούβελα Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδόσιος Ζαχαριάδης Καθηγητής (Επιβλέπων), Απόστολος Γιαννόπουλος Καθηγητής, Ειρήνη Μπιζά Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προβλήματα κατά τη μετάβαση από το σχολείο στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Problems during the transition from school to the Mathematics Department of the University of Athens
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη μετάβαση τους από τη δευτεροβάθμια στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εστίαση γίνεται σε φοιτητές που παρακολούθησαν το
μάθημα του Απειροστικού Λογισμού Ι. Η έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης των
φοιτητών οι οποίοι μελετήθηκαν σταδιακά από την αρχή μέχρι το τέλος του
εξαμήνου μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας
αναδεικνύουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σχετικές με το
περιεχόμενο του μαθήματος καιτο κοινωνικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο. Επιπλέον μέσα
από τα αποτελέσματα της έρευνας επιχειρείται μια διάκριση κατηγοριών των τρόπων
με τους οποίους οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που συναντούν στο
Πανεπιστήμιοκατά τη διάρκεια της μετάβασης.
Λέξεις-κλειδιά:
Μετάβαση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Απειροστικός Λογισμός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
88-94
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
94