Προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής δράσης και των φαινολικών συστατικών σε διαφορετικές ποικιλίες ροδιών (Punica granatum L.) και οίνους με φασματοφωτομετρικές μεθόδους, GC-MS και HPLC-PDA-ESI-MSn τεχνικές ανάλυσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319621 514 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-30
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λαντζουράκη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Προεστός Λέκτορας ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Παναγιώτα Μαρκάκη Επίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Βασιλεία Σινάνογλου Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής δράσης και των φαινολικών συστατικών σε διαφορετικές ποικιλίες ροδιών (Punica granatum L.) και οίνους με φασματοφωτομετρικές μεθόδους, GC-MS και HPLC-PDA-ESI-MSn τεχνικές ανάλυσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Determination of the antioxidant activity and phenolic compounds in different cultivars of pomegranates (Punica granatum L.) and wines with spectrophotometric assays, GC-MS and HPLC-PDA-ESI-MSn analysis techniques
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, προσδιορίσθηκε η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων και
εκτιμήθηκε η αντιοξειδωτική δράση των αριλίων, του χυμού και των σπερμάτων από
τους καρπούς μιας κλασικής ποικιλίας ροδιάς με τη χρήση φασματοφωτομετρικών
μεθόδων ανάλυσης. Παράλληλα, έγινε σύγκριση δύο μεθόδων εκχύλισης, μιας
κλασικής και μιας υψηλής ενέργειας με τη χρήση υπερήχων, ως προς την απόδοση
στην εκχύλιση φαινολικών συστατικών. Ακολούθως, μελετήθηκαν τα εκχυλίσματα
φαινολικών ενώσεων από τους χυμούς δύο νέων ελληνικών ποικιλιών ροδιών και μιας
κλασικής ποικιλίας ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους ως προς το φαινολικό τους
περιεχόμενο και την αντιοξειδωτική τους ικανότητα. Αντίστοιχη συγκριτική μελέτη
έγινε σε έναν οίνο από ρόδι και έναν ερυθρό οίνο από σταφύλια. Επίσης,
αναπτύχθηκε μια μέθοδος GC-MS ανάλυσης για τον προσδιορισμό της ποιότητας του
φαινολικού περιεχομένου στα εκχυλίσματα από τους χυμούς των ροδιών και στους
οίνους μετά από διαφορετικούς τύπους υδρόλυσης και μετατροπή των φαινολικών
ενώσεων στα τριμεθυλοσιλυλοπαράγωγά τους. Τέλος, πραγματοποιήθηκε HPLC–PDA–ESI–
MSn ανάλυση για την ταυτοποίηση των φαινολικών ενώσεων στα εκχυλίσματα των
χυμών ροδιού και στους οίνους, ενώ κατασκευάσθηκαν και ειδικές βιβλιοθήκες
βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων για την ανίχνευση φαινολικών ενώσεων σε χυμούς
ροδιού και οίνους με την εν λόγω ανάλυση.
Λέξεις-κλειδιά:
Punica granatum L., Οίνοι, Αντιοξειδωτική δράση, GC-MS ανάλυση, HPLC–PDA–ESI–MSn ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
15-20
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
195
Αριθμός σελίδων:
169