Προσδιορισμός της μεταβολής της περιεκτικότητας μετάλλων και μεταλλοειδών σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα με χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (GF-AAS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319624 413 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-26
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Προεστός Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός της μεταβολής της περιεκτικότητας μετάλλων και μεταλλοειδών σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα με χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (GF-AAS)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν τα παρακάτω κονσερβοποιημένα τρόφιμα φασολάκια,
καλαμπόκι, κόκκινα φασόλια, καρδιές αγκινάρας, τόνος και μανιτάρια, τα οποία
και προμηθευτήκαμε από μεγάλες αλυσίδες σουπερ μάρκετ και είναι διαθέσιμα στο
ευρύ καταναλωτικό κοινό.
Στο πείραμα μας στοχεύσαμε στη μελέτη της μεταβολής της περιεκτικότητας εννέα
μετάλλων και μεταλλοειδών (Cu, As, Cd, Pb, Cr, Ni, Fe, Mn, Sn) από την χρονική
στιγμή που ανοίγεται η κονσέρβα και φυλάσσεται υπό ψύξη για 48h μέσα στο ίδιο
της το δοχείο, συσκευασία. Η δειγματοληψία έγινε σε έξι διαφορετικά χρονικά
διαστήματα t= 0h, 2h, 4h, 6h, 12h, 24h, και 48h με σκοπό να προσομοιωθεί η
διαδικασία με αυτή που εφαρμόζουν οι καταναλωτές, οι όποιοι συνηθίζουν να
κρατούν για κάποιο χρονικό διάστημα ανοιχτές κονσέρβες στο ψυγείο.
Η μεταβολή της περιεκτικότητας των μετάλλων στα παραπάνω προϊόντα μας
δημιουργεί ερωτήματα για την αλληλεπίδραση με το υλικό συσκευασίας, ιδιαίτερα
όταν η κονσέρβα είναι ανοιγμένη και το εσωτερικό μέρος του δοχείου είναι
συγχρόνως σε επαφή με τον αέρα και το τρόφιμο. Μελετήθηκε η μετανάστευση
μετάλλων και μεταλλοειδών στα επιλεγόμενα τρόφιμα που προαναφέρθηκαν.
Συγκεκριμένα ο κασσίτερος είναι το μέταλλο που μας προβληματίζει στα
κονσερβοποιημένα προϊόντα και όχι άδικα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας
έδειξαν ότι στα πέντε από τα έξι προϊόντα είχαμε αύξηση της περιεκτικότητας,
σχεδόν γραμμικά, μέσα σε 48h.
Λέξεις-κλειδιά:
Μέταλλα, Μεταλλοειδή, Μετανάστευση, Κονσερβοποιημένα τρόφιμα, Ατομική Απορρόφηση με φούρνο γραφίτη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13-19
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
113