Προσδιορισμός των λιποδιαλυτών βιταμινών σε βρεφικές και παιδικές τροφές με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319633 372 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-17
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κάτσα Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Προεστός Χαράλαμπος Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός των λιποδιαλυτών βιταμινών σε βρεφικές και παιδικές τροφές με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Determination of fat-soluble vitamins in inafant formulae and baby foods by HPLC
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, ο σκοπός ήταν η ανάπτυξη μεθόδου για τον προσδιορισμό των
λιποδιαλυτών βιταμινών για χρήση σε αναλύσεις ρουτίνας.Σκοπός της μεθόδου ήταν
να είναι ακριβής,γρήγορη και μικρού κόστους.Έγινε εφαρμογή της σε πολύ
συγκεκριμένη μήτρα,τις βρεφικές και παιδικές τροφές,που αποτελούν πολύ
σημαντικό τρόφιμο για τις ευαίσθητες κατηγορίες καταναλωτών όπως τα βρέφη και
τα παιδιά μικρής ηλικίας.Τα δείγματα που επιλέγχθηκαν πωλούνται στην ελληνική
αγορά από την εταιρία Γιώτης. Έγινε σύγκριση των αναλυτικών αποτελεσμάτων με
αυτά που αναγράφονται στις ετικέτες των προιόντων για τις βιταμίνες A,D,E και
K.Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των βιταμινών πραγματοποιήθηκε με
Υγροχρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) και ανιχνευτή συστοιχίας διόδων (DAD).
Πιο συγκεκριμένα, έγινε ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του σταδίου σαπωνοποίησης,
εκχύλισης και απομόνωσης των βιταμινών από το δείγμα όπου και μελετήθηκαν
ενδεικτικά ο χρόνος σαπωνοποίησης,η χρήση αντιοξειδωτικών και ο αριθμός των
εκχυλίσεων σε συνδιασμό με το χρόνο εκχύλισης. Η μέθοδος επικυρώθηκε ως προς
την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των βιταμινών Α και Ε. Αποδείχθηκε αξιόπιστη
με αποτελέσματα εντός των επιτρεπόμενων ορίων και πλησίον των αναγραφόμενων
τιμών στις ετικέτες των δειγμάτων. Παράλληλα παρουσιάζεται γρήγορη μέθοδος
ανίχνευσης των βιταμινών όπου επιτυγχάνεται ο ποιοτικός προσδιορισμός τους
παραλείποντας το στάδιο της σαπωνοποίησης(screening μέθοδος). Μελλοντικά οι
μέθοδοι μπορούν να ερευνηθούν για τον προσδιορισμός όλων των λιποδιαλυτών
βιταμινών σε άλλου είδους τρόφιμα όπως δημητριακά,κακάο,σοκολάτες.
Λέξεις-κλειδιά:
Βιταμίνη Α, Βιταμίνη Ε , Παιδικές τροφές, HPLC, Σαπωνοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
143
Αριθμός σελίδων:
155