Προσδιορισμός Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, As, Fe και Mn σε κονσέρβα τοματόπαστας με χρήση Φασματοφωτομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (GF-AAS).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319641 310 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-28
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ραπτοπούλου Καλομοίρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Προεστός Λέκτορας ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Ιωάννης Ζαμπετάκης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νικόλαος Θωμαΐδης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, As, Fe και Mn σε κονσέρβα τοματόπαστας με χρήση Φασματοφωτομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (GF-AAS).
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Determination of Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, As, Fe and Mn in canned tomato paste by GF-AAS.
Περίληψη:
Σε αυτή την εργασία αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν 4 διαφορετικές μέθοδοι για
τον ταυτόχρονο προσδιορισμό των μετάλλων και μεταλλοειδών Cd-Pb, Cr-Ni, Cu-As
και Fe-Mn σε δείγματα τοματόπαστας σε κονσέρβα. Η διαδικασία επικύρωσης έγινε
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τον επίσημο έλεγχο συστατικών των
τροφίμων. Για την επικύρωση της μεθόδου, η πιστότητα (επαναληψιμότητα και
αναπαραγωγιμότητα) και η ακρίβεια της μεθόδου, όπως υπολογίστηκε από πειράματα
ανακτήσεων και αναλύσεων δύο πιστοποιημένων υλικών αναφοράς, χρησιμοποιήθηκαν
ως κριτήρια επίδοσης. Οι ανακτήσεις υπολογίστηκαν μεταξύ 80-120% και οι %
σχετικές τυπικές αποκλίσεις υπολογίστηκαν μικρότερες από τις θεωρητικά
προβλεπόμενες. Οι επικυρωμένες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τον προσιορισμό
μετάλλων και μεταλλοειδών σε 13 διαφορετικά δείγματα τοματόπαστας. Επιπλέον,
παρουσιάζεται ένας νέος δείκτης με σκοπό να παρέχει πληροφορίες για την
ποιότητα της τοματόπαστας και τον κατάλληλο χρόνο συντήρησής της μετά το
άνοιγμα. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν διάφορες δοκιμές μετανάστευσης βασιζόμενες
στο ισοζύγιο μάζας και στη σύγκριση της περιεκτικότητας μετάλλων και
μεταλλοειδών, ανάμεσα σε μεταλλικές και ασηπτικές χάρτινες συσκευασίες. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το κάδμιο, και σε ορισμένες περιπτώσεις ο μόλυβδος,
υπερέβαιναν τα Ευρωπαικά νομοθετικά όρια, ενώ οι περιεκτικότητες των υπόλοιπων
μετάλλων ανιχνεύτηκαν σε περιεκτικότητες μεταξύ μg/kg και mg/kg. Αυτό
αποδεικνύει την αναγκαιότητα θέσπισης νέων νομοθετικών ορίων που να αφορούν τα
κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Μετά το άνοιγμα της κονσέρβας, ο σίδηρος φαίνεται να
μεταναστεύει από τη μεταλλική συσκευασία, και με βάση αυτή την παρατήρηση ένας
νέος δείκτης ποιότητας εφαρμόστηκε και μελετήθηκε.
Λέξεις-κλειδιά:
Μετανάστευση μετάλλων και μεταλλοειδών, Κονσέρβα και ασηπτική χάρτινη συσκευασία τοματόπαστας, Δείκτης ποιότητας, Ατομική Απορρόφηση με Φούρνο Γραφίτη, Χημεία Τροφίμων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
104