Προσομοιώσεις mpls δικτύων με χρήση του omnet++

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319653 361 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-08-26
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τσώνης Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Βαρουτάς, Δημήτρης Κατσιάνης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσομοιώσεις mpls δικτύων με χρήση του omnet++
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
simulations of mpls networks using omnet++
Περίληψη:
Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρείται μία εκτενής παρουσίαση και
ανάλυση όλων των πτυχών της τεχνολογίας Multiprotocol Label Switching (MPLS).
Μετά από μία εισαγωγή στις τεχνολογίες πριν το MPLS και μία συνοπτική αναφορά
των πλεονεκτημάτων του, εξετάζονται η αρχιτεκτονική και τα βασικά στοιχεία του
MPLS. Ειδική αναφορά γίνεται στο πρωτόκολλο διανομής ετικετών LDP. Στη συνέχεια
εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται τα πακέτα στο MPLS δίκτυο, καθώς
και ο ρόλος που παίζουν οι ετικέτες στην προώθηση. Κατόπιν, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην παρουσίαση των δύο βασικότερων εφαρμογών του MPLS: του Virtual
Private Network (VPN) και του Traffic Engineering. Εξετάζονται επίσης δύο
διαφορετικά μοντέλα Quality of Service για το MPLS, καθώς και οι προτεινόμενοι
τρόποι μεταφοράς IPv6 πακέτων μέσω MPLS δικτύων. Τέλος, αναλύονται οι τομείς
στους οποίους αναμένεται να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για την εξέλιξη του
MPLS. Όσον αφορά την πρακτική επαλήθευση της γνώσης που αποκομίσθηκε από την
εργασία, πραγματοποιήθηκαν με χρήση του εργαλείου προσομοιώσεων OMNeT++ case
studies MPLS δικτύων. Σε πρώτη φάση μελετώνται δύο υπάρχουσες προσομοιώσεις που
παρέχονται στη βιβλιοθήκη INET και αφορούν α) τον τρόπο λειτουργίας και
προώθησης πακέτων σε ένα MPLS δίκτυο και β) τη λειτουργία του πρωτοκόλλου LDP
για την κατανομή των ετικετών. Στη συνέχεια, δημιουργούνται και παρουσιάζονται
δύο νέες προσομοιώσεις για τις βασικές εφαρμογές του MPLS. Η πρώτη προσομοίωση
αφορά τη λειτουργία ενός MPLS VPN δικτύου και η δεύτερη προσομοίωση αφορά το
Traffic Engineering στο MPLS. Ο κώδικας των προσομοιώσεων παρατίθεται στα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ.
Λέξεις-κλειδιά:
Προσομοιώσεις, Εργαλείο προσομοιώσεων OMNeT++, Ιδιωτικό εικονικό δίκτυο, Διαχείριση κίνησης, Ποιότητα υπηρεσίας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7,8,9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
115

 


attachments.zip
362 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.