Πρόληψη και διασφάλιση ψυχικής υγείας και ετοιμότητας σε σχολικό περιβάλλον σε περίπτωση σεισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319690 353 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-19
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μπελιά Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ντρίνια Χαρίκλεια Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Αντωναράκου Ασημίνα Αναπλ. Καθηγητής , Λόζιος Στυλιανός Αναπλ. Καθηγητής, Σπέη Φοίβη Εργαθεραπεύτρια-Ψυχολόγος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόληψη και διασφάλιση ψυχικής υγείας και ετοιμότητας σε σχολικό περιβάλλον σε περίπτωση σεισμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ensuring Mental Health and Preparedness in School Environments, in the Case of Earthquakes
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της επιμόρφωσης των
μαθητών σε τρόπους προστασίας από σεισμούς και η αναγκαιότητα διασφάλισης της
ψυχικής τους υγείας ως μέτρα πρόληψης κατά την προ-καταστροφική περίοδο.
(Ανδρεαδάκης Ε., Λέκκας Ε., 2015, σ.137).
Καθώς η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης και η έκτη πιο
σεισμογενής χώρα του κόσμου, η διπλωματική εργασία εστιάζει στην αναγκαιότητα
ετοιμότητας αντιμετώπισης του φυσικού φαινομένου από μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
(Κούρου, 2014).
Η ερευνήτρια εκπονεί μελέτη περίπτωσης με δείγμα είκοσι πέντε μαθητές της
πρώτης Δημοτικού ενός σχολείου της Αττικής. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιεί
τη δομημένη συνέντευξη και την παρατήρηση δραστηριοτήτων που εκπονούνται στο
πλαίσιο ενός προγράμματος για την ετοιμότητα σε περίπτωση σεισμού, με
εκπαιδευτικό υλικό του ΟΑΣΠ και της ερευνήτριας-δασκάλας.
Όλες οι δραστηριότητες οργανώνονται με βάση την κοινωνικο-γνωστική θεωρία αυτο-
αποτελεσματικότητας του Bandura (1977). Καθώς οι μαθητές δεν έχουν τη
δυνατότητα για ανακαλυπτική μάθηση του γεωφυσικού φαινομένου και των οδηγιών
προστασίας από τον σεισμό, αντλούν τη γνώση μέσω κοινωνικών προτύπων αποκτώντας
πίστη και στις δικές τους ικανότητες. Επιπλέον, μέσα από τις άμεσες εμπειρίες
των βιωματικών δραστηριοτήτων, καλλιεργούν δεξιότητες και ικανότητες χρήσιμες
για την αντιμετώπιση ενός σεισμού.
Όλες οι δραστηριότητες συνεπικουρούν στην οικοδόμηση γνώσεων, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων που οδηγούν στο αίσθημα ετοιμότητας αντιμετώπισης ενός καταστροφικού
φαινομένου. Απώτερος στόχος είναι αυτή η αίσθηση ετοιμότητας να φέρει ως
αποτέλεσμα τον έλεγχο και διαχείριση των συναισθημάτων του φόβου την ώρα του
ενδεχόμενου καταστροφικού γεγονότος, ώστε να ακολουθηθούν σωστά οι οδηγίες
προστασίας, αλλά και να αναδυθούν εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση ανάγκης.
Αφού εκπονήθηκε η μελέτη περίπτωσης, η ερευνήτρια κατέγραψε τα αποτελέσματα και
εξήγαγε τα συμπεράσματα, τα οποία συνάδουν με την υπόθεση πως πριν τη διεξαγωγή
του προγράμματος, οι μικροί μαθητές δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για την
αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου σεισμού. Μετά από την εκπόνηση του προγράμματος,
οι μαθητές δίνουν σαφώς πιο εμπεριστατωμένες και επιστημονικές απόψεις για το
πώς προκαλείται ένας σεισμός, ενώ δίνουν σωστότερες οδηγίες προστασίας από το
φαινόμενο. Παρόλο που τα αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά, φαίνεται πως το
πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη διάρκεια και πως είναι αναγκαίο να
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των συναισθημάτων του φόβου των
μαθητών, γεγονός που δεν κατέστη εφικτό στην παρούσα μελέτη λόγω περιορισμένου
χρόνου.
Ακολουθούν προτάσεις για την αναγκαιότητα κατάλληλων ενεργειών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με στόχο την κάλυψη αυτής εκπαιδευτικής
ανάγκης.
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόληψη και Διασφάλιση Ψυχικής Υγείας και Ετοιμότητας, Σχολικό Περιβάλλον, Ψυχική Ανθεκτικότητα, Προγράμματα Ετοιμότητας για περίπτωση σεισμού, Κύκλος Διαχείρισης των Φυσικών Καταστρoφών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
151