Σολιτονικού τύπου λύσεις των αβελιανών και μη αβελιανών θεωριών su(2) με παραβιασμένη τη συμμετρία βαθμίδας ΜΜΕΤΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319737 398 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-09-19
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κατσιμίγα Γαρυφαλλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ξ. Μαϊντάς, Φ. Δίακονος, Γ. Διαμάντης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σολιτονικού τύπου λύσεις των αβελιανών και μη αβελιανών θεωριών su(2) με παραβιασμένη τη συμμετρία βαθμίδας ΜΜΕΤΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη παρούσα εργασία μελετάμε τη κλασική δυναμική της αβελιανής θεωρίας πεδίου
$U(1)$- \textlatin{Higgs} και της μη αβελιανής $ SU(2)$- \textlatin{Higgs}, με
τη χρήση της θεωρίας διαταραχών πολλαπλών κλιμάκων. Στην αυθόρμητα παραβιασμένη
φάση, εξετάζουμε πιθανές λύσεις θεωρώντας μικρές διαταραχές του πεδίου
\textlatin{Higgs} γύρω από την αναμενόμενη τιμή του κενού, για κάθε περίπτωση.
Στην περίπτωση της $U(1)$ θεωρίας εξάγουμε μια μη γραμμική εξίσωση
\textlatin{Schr\"{o}dinger} τόσο για το πεδίο \textlatin{Higgs} όσο και για το
πεδίο βαθμίδας, και στη συνέχεια περιγράφουμε λύσεις με τη μορφή σκοτεινών και
φωτεινών σολιτονίων. Στην περίπτωση της θεωρίας $SU(2)$-\textlatin{Higgs}, οι
σολιτονικές λύσεις βρίσκεται ότι είναι ασταθείς και αναζητούμε λύσεις στη μορφή
επίπεδων κυμάτων. Δείχνουμε ότι τα μη γραμμικά επίπεδα κύματα μπορεί να είναι
ευσταθή, μόνο αν το πλάτος του μποζονίου \textlatin{Higgs} είναι μια τάξη
μεγέθους μικρότερο από το πλάτος του πεδίου βαθμίδας. Στην περίπτωση αυτή η
παράμετρος της μάζας του πεδίου \textlatin{Higgs} παίρνει περιορισμένες τιμές
οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για την αναζήτηση του σωματιδίου
\textlatin{Higgs} στο \textlatin{LHC}.
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρίες-βαθμίδας, Χιγκς, Πολλαπλές-κλίμακες, Σολιτόνια, Ευστάθεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
60