Σολιτόνια στην οπτική και στα συμπυκνώματα bose-einstein με χωρικά ανομοιογενή μη γραμμικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319741 266 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-02
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Τσίτουρα Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δ.Φραντζεσκάκης (επιβλέπων), Δ.Ρείσης, 'Ε.Νισταζάκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σολιτόνια στην οπτική και στα συμπυκνώματα bose-einstein με χωρικά ανομοιογενή μη γραμμικότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Μελετάμε με αριθμητικές και αναλυτικές τεχνικές, τη δυναμική των σολιτονίων σε
συστήματα με χωρικά ανομοιογενή μη γραμμικότητα.
Το πρώτο μη γραμμικό σύστημα αναφέρεται στην οπτική ενώ το δεύτερο στην ατομική
φυσική αναφερόμενοι στα συμπυκνώματα Bose - Einstein. Στην πρώτη περίπτωση
μελετούμε τη δυναμική των σολιτονίων κοντά σε διεπαφές μεταξύ διαφορετικών
διηλεκτρικών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μελετάμε την παραγωγή και τη δυναμική
των σολιτονικών κυμάτων σε BECs με ανομοιογενείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
ατόμων.
Λέξεις-κλειδιά:
Μη γραμμικότητα, Σολιτόνια, Οπτική, Αλληλεπιδράσεις, Ανομοιογενή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
29

document.pdf
701 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.