Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκομμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319918 350 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-02
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Βαρελτζή Φωτεινή- Θεανώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φώτιος Σιάννης Λέκτορας, Νικόλαος Παπαδάτος Αναπλ. Καθηγ., Χαράλαμπος Δαμιανού Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκομμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην ανάλυση επιβίωσης υπάρχει πλήθος στατιστικών μοντέλων για την ανάλυση
δεδομένων στα οποία συνυπάρχουν πληροφοριακές διακεκομμένες παρατηρήσεις.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει συγκεκριμένα μοντέλα προκειμένου
να αντιμετωπιστούν δεδομένα επιβίωσης με αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Η
πληροφορία που μπορεί να κρύβεται στις διακεκομμένες παρατηρήσεις είναι μια
παράμετρος που μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην προτεινόμενη ανάλυση των
δεδομένων. Σημαντική παράμετρος επίσης μπορεί να είναι και το πλήθος των
διακεκομμένων παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία διερευνάται η
συμπεριφορά των μοντέλων αυτών σε προσομοιωμένα δεδομένα διαφόρων μεγεθών και
με διαφορετικό ποσοστό διακεκομμένων παρατηρήσεων κάθε φορά, ώστε να
διαπιστωθεί εάν κάποια από αυτά αναλύουν τα δεδομένα ακριβέστερα από κάποια
άλλα με βάση κριτήρια που ορίζονται εκ των προτέρων.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανάλυση επιβίωσης, Πληροφοριακές διακεκομμένες παρατηρήσεις, Ανάλυση ευαισθησίας, Μοντέλο αναλογικών κινδύνων, Στάθμιση μέσω αντίστροφων πιθανοτήτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
8
Αριθμός σελίδων:
VIII,119