Σύνθεση και μελέτη δομής συναρμοτών παραγώγων φουρανονών. Ενώσεις συναρμογής τους με Ga (ΙΙΙ), Gd (ΙΙΙ), Co (ΙΙ) και Cu (ΙΙ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319998 278 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-22
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Δεκαρίστου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπλ. Καθηγητής Ιω. Μαρκόπουλος (επιβλέπων), Επικ. Καθηγητής Σπ. Κοϊνης, Λέκτορας Π. Παρασκευοπούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση και μελέτη δομής συναρμοτών παραγώγων φουρανονών. Ενώσεις συναρμογής τους με Ga (ΙΙΙ), Gd (ΙΙΙ), Co (ΙΙ) και Cu (ΙΙ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη παρούσα εργασία γίνεται μελέτη των συνθετικών μεθόδων παρασκευής μορίων
τύπου φουρανονών, τα οποία εμφανίζουν βιολογική δραστικότητα. Η δομή των μορίων
αυτών επιβεβαιώνεται με τη βοήθεια στοιχειακών αναλύσεων, φασμάτων UV-Vis, IR
και 1H NMR.
Στη συνεχεία μελετώνται οι ενώσεις συναρμογής των μορίων αυτών με τα ιόντα
Ga(ΙΙΙ), Gd(ΙΙΙ), Co(ΙΙ) και Cu(ΙΙ). Οι προτεινόμενες δομές των προϊόντων
συναρμογής βασίζονται στη στοιχειακή ανάλυση,φάσματα UV-Vis, IR, 1H NMR ως και
τη μέτρηση μαγνητικής επιδεκτικότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Φουρανόνες, Προϊόντα συναρμογής, Βιολογική δραστικότητα, Τετρονικό οξύ, Διοξολανοδιόνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
107