Σύνθεση και χαρακτηρισμός ομοπολυπεπτιδίων και συμπολυπεπτιδίων της ιστιδίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320036 164 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-13
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Ζαφείρης Αχιλλέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ερμόλαος Ιατρού Αναπλ. Καθηγ.(Επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση και χαρακτηρισμός ομοπολυπεπτιδίων και συμπολυπεπτιδίων της ιστιδίνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Βασικό αντικείμενο αυτής της ερευνητικής εργασίας ήταν η σύνθεση του Ν-
καρβόξυ-ανυδρίτη της ιστιδίνης που αποτελεί μονομερές του πολυμερισμού
διάνοιξης δακτυλίου αυτού του πολύ σημαντικού από βιολογικής απόψεως αμινοξέος.
Τα πολυπεπτίδια βασισμένα στην ιστιδίνη εμφανίζουν μοναδικές ιδιότητες λόγω του
ιμιδαζολικού δακτυλίου της ιστιδίνης, και συγκεκριμένα μπορούν να
ανταποκρίνονται σε μεταβολές του pH. Πραγματοποιήθηκε επιτυχής σύνθεση του
ανυδρίτη και χαρακτηρισμός του με υπέρυθρη φασματοσκοπία (IR) και φασματοσκοπία
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR).Επίσης έγινε σύνθεση των ανυδριτών της
λυσίνης με δύο διαφορετικές προστατευτικές ομάδες, με σκοπό τον συμπολυμερισμό
τους με την ιστιδίνη και τη δημιουργία βιοσυμβατών πολυπεπτιδίων με τελικό
στόχο την χρήση τους για εγκλωβισμό και ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμακευτικών
ουσιών. Ομοπολυμερή ιστιδίνης αλλά και συμπολυμερή με λυσίνη και
πολυαιθυλενοξείδιο συντέθηκαν χρησιμοποιώντας ως απαρχητές εξυλαμίνη και
διμεθυλαμίνη. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υψηλού κενού σε συνδυασμό με τεχνικές
αργού διασφαλίζοντας την καθαρότητα των διαλυτών, των αντιδραστηρίων και των
λαμβανόμενων πολυμερών.
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυπεπτίδια, Ιστιδινη, Πολυμερισμός , Ν καρβοξυ ανιδρύτες, Βιοσυμβατός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6-8
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
117

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.