Σύνθεση, μελέτη και χαρακτηρισμός ομογενούς φωτοκαταλυτικού συστήματος Re(I)/Co για παραγωγή H2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320138 410 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-05
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ευσταθιάδου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χ. Α. Μητσοπούλου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (επιβλέπουσα), Κ. Μεθενίτης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ι. Παπαευσταθίου Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση, μελέτη και χαρακτηρισμός ομογενούς φωτοκαταλυτικού συστήματος Re(I)/Co για παραγωγή H2
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Synthesis, study and characterization of omogenous photocatalytic system Re(I)/Co for H2 production
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε στα πλαίσια του διπλώματος ειδίκευσης στην
«Κατάλυση και τις εφαρμογές της» στο εργαστήριο της Ανόργανης Χημείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλύπτει βιβλιογραφικά
φωτοκαταλυτικά συστήματα παραγωγής υδρογόνου με ομογενή κατάλυση.
Πραγματοποιήθηκε μελέτη των συμπλόκων [Re(CO)3Brpq],[Co(dmgH)2] με φάσματα
FT-IR, UV-Vis, NMR και κυκλική βολταμετρία. Έγιναν προσπάθειες ανίχνευσης
υδρογόνου στο εξής σύστημα : [Re(CO)3Brpq] / [Co(dmgH)2] / TEOA / AcOH. Το
σύμπλοκο [Re(CO)3Brpq] χρησιμοποιήθηκε ως φωτοευαισθητοποιητής (PS), το
[Co(dmgH)2] χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης παραγωγής υδρογόνου και η
τριαιθανολαμίνη (TEOA) ως δότης ηλεκτρονίων (D) και το οξικό οξύ (AcOH) ως πηγή
πρωτονίων. Ως διαλύτη, χρησιμοποιήσαμε DMF. Για την ανίχνευση του υδρογόνου
χρησιμοποιήθηκε αέριος χρωματογράφος TCB (ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας).
Λέξεις-κλειδιά:
Παραγωγή υδρογόνου, Κοβαλοξίμες, Τρικαρβονιλικό , Σύμπλοκο Ρηνίου, Ομογενής Φωτοκατάλυση.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13-17, 19
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
113

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.