Σύνθεση,χαρακτηρισμός και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας συμπλόκων Ni(II) και Pd(II) με υποκαταστάτες τύπου P-N-P

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320169 330 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κακρίδη Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Παναγιώτης Κυρίτσης Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση,χαρακτηρισμός και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας συμπλόκων Ni(II) και Pd(II) με υποκαταστάτες τύπου P-N-P
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Synthesis,characterization and study of catalytic activity of Ni(II) and Pd(II) complexes containing (P-N-P) type ligands
Περίληψη:
Στην παρούσα εγασία σκοπός ήταν να μελετηθεί η σύνθεση δισχιδών υποκαταστατών
του τύπου φωσφόρου-αζώτου-φωσφόρου (P-N-P) και να γίνει η παρασκευή των
αντίστοιχων συμπλόκων Ni(II) και Pd(II). Ο χαρακτηρισμός των συμπλόκων και τω
υποκαταστατών πραγματοποι΄θηκε με φασματοσκοπία πυρηνικού συντονισμού (NMR)ενώ
επιτεύχθηκε και η ανάλυση της κρυσταλλικής τους δομής με πειράματ περίθλασης
ακτίνων-Χ.
Η καταλυτική δραστικότητα των συμπλόκων μελετήθηκε κυρίως σε αντιδράσεις
σχηματισμού δεσμών C-C.Το σύμπλοκο του Ni(II) μελετήθηκε ως προσ την καταλυτική
του δράση σε αντιδράσεις Kumada.Για το σύμπλοκο του Pd(II) έγινε μελέτη ως προς
την καταλυτική του δραστικότητα σε αντιδράσεις σύζευξης Stille.
Λέξεις-κλειδιά:
Αμινοδιφωσφινικοί υποκαταστάτες, Σύμπλοκα Ni(II), Pd(II), Αντιδράσεις διασταυρούμενης σύζευξης, Ομογενής κατάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
98-99
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
108