Σχηματοποίηση βιομορίων με χρήση φθοριωμένων πολυμερών και υδροφθοροαιθέρων ως διαλύτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320320 371 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-19
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μαχαιριώτη Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζηχριστίδη Μαργαρίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχηματοποίηση βιομορίων με χρήση φθοριωμένων πολυμερών και υδροφθοροαιθέρων ως διαλύτες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Biomolecules patterns using a fluorinated photoresist and HFEs as polymer solvents
Περίληψη:
Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της αξιοποίησης των
δυνατοτήτων των υπερφθοριωμένων φωτοευαίσθητων υλικών στην επιλεκτική
προσρόφηση πρωτεϊνών. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον
στη σχηματοποίηση βιομορίων σε επιφάνειες για συσκευές, όπως οι βιοαισθητήρες
και τα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (bio-MEMs). Τα φθοριωμένα πολυμερή και οι
διαλύτες είναι χημικώς ορθογώνιοι σε οργανικά υλικά, όπως οι πολύμερικοί
ημιαγώγοι, και παρέχουν το ιδανικό σύστημα υλικών για να ανακαλυφθούν νέες
μέθοδοι σχηματοποίησης. Η φωτολιθογραφία, παρόλο που είναι μια κοινή τεχνική
σχηματοποίησης που επιτρέπει την υψηλή ανάλυση και την ακριβή ευθυγράμμιση, και
είναι μια υψηλής απόδοσης διαδικασία, έχει το μειονέκτημα ότι απαιτεί ισχυρούς
εμφανιστές και συνθήκες έκθεσης, όπως αυξημένη θερμοκρασία, που μετουσιώνουν τα
βιομόρια. Οι υδροφθοροαιθέρες είναι μη τοξικοί, φιλικοί προς το περιβάλλον
διαλύτες, καθώς και χημικώς καλοήθης για τα μη φθοριωμένα οργανικά ηλεκρονικά
υλικά.
Στην εργασία αυτή έγινε σχηματοποίηση των βιομορίων χρησιμοποιώντας ένα
φθοριωμένο φωτοευαίσθητο πολυμερές και διάφορους υδροφθοροαιθέρες, ως
πολυμερικούς διαλύτες και εμφανιστές. Αρχικά η σχηματοποίηση έγινε με φυσική
προσρόφηση στο πολυμερές, στο οποίο είχε δημιουργηθεί αρνητικού τόνου
λιθογραφική απεικόνιση. Στη συνέχεια, η διαδικασία επαναλήφθηκε (αρνητικού
τόνου απεικόνιση), αλλά έγινε χημική πρόσδεση των πρωτεϊνών στο πολυμερές.
Τέλος, έγινε αλλαγή λιθογραφικού τόνου του πολυμερούς και έπειτα φυσική
προσρόφηση των πρωτεϊνών.
Λέξεις-κλειδιά:
Φωτολιθογραφία, Μικροσυστοιχίες, Φθοριωμένα πολυμερή, Υδροφθοροαιθέρες, Πρωτεΐνες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
15-21
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
126
Αριθμός σελίδων:
146

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.