Τα Στοχαστικά Μαθηματικά στα Προγράμματα Σπουδών διαφόρων χωρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320338 469 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-28
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κασκαντάμης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πόταρη Δέσποινα, Αναπλ.Καθηγ. Σακονίδης Χαράλαμπος Αναπλ. Καθηγ., Σπύρου Παναγιώτης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα Στοχαστικά Μαθηματικά στα Προγράμματα Σπουδών διαφόρων χωρών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η σημασία της ανάπτυξης στατιστικού γραμματισμού και της στατιστικής σκέψης
έχει αποτελέσει στόχο στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών σε όλο τον κόσμο. Η
παρούσα μελέτη επιχειρεί να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται η
στατιστική σκέψη και ο στατιστικός γραμματισμός σε κάποια Προγράμματα Σπουδών
Αγγλοσαξονικών χωρών όπου τα Στοχαστικά Μαθη-ματικά, δηλαδή η Στατιστική και οι
Πιθανότητες, έχουν εισαχθεί πάνω από δύο δεκαετίες στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Λέξεις-κλειδιά:
Στοχαστικά Μαθηματικά, Στατιστικός γραμματισμός, Στατιστική σκέψη, Πρόγραμμα Σπουδών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
116
Αριθμός σελίδων:
98