Ταυτοποίηση φορτισμένων πιονίων μέσω των ασθενών τους διασπάσεων και εφαρμογή της μεθόδου στην παραγωγή συντονισμών από αλληλεπιδράσεις pp ( ?s = 7TeV ) στο πείραμα ALICE

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320356 351 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-10
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Χειλαδάκης Ευτύχιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Βασιλείου Αναπλ. Καθηγ.,(Επιβλέπουσα), Εμ. Φλωράτος Καθηγ., Δ. Φασουλιώτης Επίκ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταυτοποίηση φορτισμένων πιονίων μέσω των ασθενών τους διασπάσεων και εφαρμογή της μεθόδου στην παραγωγή συντονισμών από αλληλεπιδράσεις pp ( ?s = 7TeV ) στο πείραμα ALICE
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Charged pion identification through their weak decays and use of the method in order to study resonances using data from pp (?s=7TeV) from ALICE experiment
Περίληψη:
Αντικείμενο της εργασίας είναι η βέλτιστη δυνατή ταυτοποίηση φορτισμένων
πιονίων μέσω της τοπολογίας των ασθενών τους διασπάσεων (kinks) στον ανιχνευτή
TPC του πειράματος ALICE στον επιταχυντή LHC στο CERN και η χρήση της μεθόδου
για την μελέτη συντονισμών.
Στην εργασία χρησιμοποιούνται δεδομένα συγκρούσεων pp στα 7 TeV.
Οι ασθενείς αυτές διασπάσεις καταγράφονται ως δευτερογενείς αλληλεπιδράσεις και
εμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό σπάσιμο τροχιάς, όταν το φορτισμένο μητρικό
σωμάτιο διασπάται σε ένα θυγατρικό ίδιου φορτίου και ένα ή περισσότερα
ουδέτερα. Η ιδιότητα των φορτισμένων
καονίων και πιονίων να διασπώνται σε ζεύγη όμοιων θυγατρικών σωματιδίων ()
προσφέρειτα κύρια εργαλεία διαχωρισμού και ταυτοποίησης τους. Οι κινηματικές
μεταβλητές της συγκεκριμένης τοπολογίας, όπως η εγκάρσια ορμή του θυγατρικού
σωματιδίου στο σύστημα ηρεμίας του μητρικού και η γωνία διάσπασης, επιτρέπουν
τον πολύ καλό διαχωρισμό των δύο ειδών
σωματιδίων. Η ταυτοποίηση γίνεται σε επίπεδο τροχιάς. Η μέθοδος συμπληρώνει και
επεκτείνει τις δυνατότητες ταυτοποίησης πιονίων από απευθείας μετρήσεις σημάτων
των ανιχνευτών του πειράματος.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναλυτικός υπολογισμός των φασμάτων της εγκάρσιας
ορμής και της ψευδοωκύτητας ή της ωκύτητας των ταυτοποιημένων πιονίων, των
διορθωτικών παραγόντων γεωμετρικής αποδοχής και απόδοσης ανακατασκευής, της
καθαρότητας του ταυ-
τοποιημένου δείγματος και των συστηματικών σφαλμάτων. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται προσομοιωμένα και πραγματικά δεδομένα, τα οποία αναλύονται με
τον ίδιο τρόπο. Στην συνέχεια γίνεται μελέτη των συντονισμών K*(892) και φ
(1020), οι οποίοι διασπώνται σε σωμάτια που μπορούν να ταυτοποιηθούν με την
μέθοδο αυτή. Συγκεκριμένα υπολογίζονται οι μάζες, τα πλάτη και τα διορθωμένα
φάσματα της εγκάρσιας ορμής των συντονισμών.
Λέξεις-κλειδιά:
Συντονισμοί, Πιόνια, Ασθενείς διασπάσεις, Πείραμα ALICE, Ταυτοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
82