Το ανθρώπινο πρόσωπο και οι συγκινησιακές του εκφράσεις ως πεδίο διαμόρφωσης και απόδοσης φυλετικών στερεοτύπων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320413 419 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-30
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Παπαγεωργοπούλου Μαρίνα - Μαρία - Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Λιγκοβανλή Ερευνήτρια , Πέτρος Ρούσσος Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το ανθρώπινο πρόσωπο και οι συγκινησιακές του εκφράσεις ως πεδίο διαμόρφωσης και απόδοσης φυλετικών στερεοτύπων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Human face and facial emotions: factors of racial stereotypes formulation and attribution
Περίληψη:
Η πρώτη εντύπωση, όπως αυτή διαμορφώνεται από την κατηγορική και αυτόματη
διαδικασία αντίληψης χαρακτηριστικών του προσώπου φαίνεται να παίζει σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση και των φυλετικών στερεοτύπων. Στην παρούσα εργασία
επιχειρούμε βιβλιογραφική ανασκόπηση πρόσφατων ερευνητικών εργασιών που
υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η συγκινησιακή υπεργενίκευση, η απόδοση
χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε πρόσωπα με βάση την ομοιότητα των
φυσιογνωμικών τους χαρακτηριστικών με αυτά της έκφρασης μιας συγκίνησης,
ευθύνεται για τη διαμόρφωση πρώτων εντυπώσεων αλλά και στερεοτυπικών εντυπώσεων
που αφορούν μέλη διαφορετικών φυλών, που συχνά οδηγούν σε φυλετικές
προκαταλήψεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Συγκινησιακές εκφράσεις, Πρώτη εντύπωση, Στερεότυπα, Φυλετικές προκαταλήψεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
45