Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και οι αξιοποιήσεις του στη Διδακτικη των Μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320419 501 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-31
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Ευριδίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπύρου Παναγιώτης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το αποδεικτικό σχήμα του Toulmin και οι αξιοποιήσεις του στη Διδακτικη των Μαθηματικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε για μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων
για απόδοση Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών”. Αντλώντας από το πρόσφατο
ενδιαφέρον των μαθηματικών εκπαιδευτών για το σχήμα του Toulmin, σε αυτή τη
θέση γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης και κριτικής συζήτησης της εφαρμογής
του σχήματος στη μαθηματική εκπαίδευση. Το σχήμα αυτό αποτελεί ένα σχήμα
ανάλυσης της λογικής μικρο-δομής της καθημερινής επιχειρηματολογίας. Στην απλή
του μορφή αποτελείται από τα “δεδομένα”, το “συμπέρασμα” και την “εγγύηση”, ενώ
στην πλήρη του μορφή αποτελείται από τρία επιπλέον στοιχεία την “υποστήριξη”,
την “αντίκρουση” και το “βαθμό βεβαιότητας”. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθηματική
απόδειξη μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική μορφή επιχειρήματος, αυτό το σχήμα
δύναται να εφαρμοστεί στην ανάλυση των αποδείξεων. Το περιορισμένο σχήμα του
Toulmin έχει χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει α)την επιχειρηματολογία των μαθητών
στα διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης και σε διαφορετικά μαθηματικά αντικείμενα β)
την επιχειρηματολογία ολόκληρης της τάξης και γ) την επιχειρηματολογία των
εκπαιδευτικών. Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν τονίσει την ανάγκη υιοθέτησης
ολόκληρου του σχήματος ώστε νε επιτευχθεί μια πιο αναλυτική περιγραφή τόσο της
επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιείται όσο και της διαδικασίας αιτιολόγησής.
Τέλος παρουσιάζονται συνθετικά συμπεράσματα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία
καθώς και μια πρόταση για μελλοντική μελέτη.
Λέξεις-κλειδιά:
Toulmin, Απόδειξη, Επιχειρηματολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
158