Το παράδειγμα και το αντιπαράδειγμα στην διδασκαλία και στην κατανόηση των μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320448 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-25
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μύγα Σπυριδούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδόσιος Ζαχαριάδης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το παράδειγμα και το αντιπαράδειγμα στην διδασκαλία και στην κατανόηση των μαθηματικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The example and the counterexample in teaching and understanding mathematics
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε τον ρόλο των παραδειγμάτων και των
αντιπαραδειγμάτων στη διδασκαλία των μαθηματικών αλλά και τον ρόλο τους στην
ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών. Μέσα από το πρίσμα της ιστορικής μελέτης των
μαθηματικών μελετάμε το κατά πόσο ο παραλληλισμός των δύο διαδικασιών , της
διαδικασίας της μάθησης και της διαδικασίας της ιστορικής εξέλιξης των
μαθηματικών, μπορεί να βοηθήσει στην βαθύτερη κατανόηση μαθησιακών προβλημάτων
αλλά και στο να υπερπηδήσουν οι μαθητές γνωστικά εμπόδια τα οποία προκύπτουν.
Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το μέγεθος της συμβολής ενός ιστορικού
παραλληλισμού σημαντικό είναι να εντοπίσουμε κοινά χαρακτηριστικά των δύο
διαδικασιών, τα οποία αποτελούν δείγμα θετικού παραλληλισμού, αλλά και
διαφορές οι οποίες συνιστούν αρνητικό παραλληλισμό. Τέλος γίνεται αναφορά σε
προτάσεις και τρόπους με τους οποίους η ιστορία των μαθηματικών μπορεί να γίνει
εργαλείο στην διδασκαλία των μαθηματικών.
Λέξεις-κλειδιά:
Παράδειγμα, Αντιπαράδειγμα, Παραλληλισμός, Ιστορία, Διδακτικη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
78