Το πέρασμα από την επιχειρηματολογία στην απόδειξη στη γεωμετρία: ο ρόλος της οπτικοποίησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320450 106 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-09
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Καρατράσογλου Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ποτάρη Δ. Αναπλ. Καθηγ.(Επιβλέπουσα), Ζαχαριάδης Θ. Αναπλ. Καθηγ., Σπύρου Π.Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το πέρασμα από την επιχειρηματολογία στην απόδειξη στη γεωμετρία: ο ρόλος της οπτικοποίησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε για να οδηγήσει στην απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα «Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών». Η έρευνα που
πραγματεύεται έχει στόχο να διερευνήσει το ρόλο της οπτικοποίησης στην ανάπτυξη
του γεωμετρικού συλλογισμού, την διαμόρφωση εικασιών και την δόμηση αποδείξεων.
Στην έρευνα συμμετείχαν έξι μαθητές Α’ Λυκείου (τρεις οπτικοί- τρεις μη
οπτικοί), οι οποίοι επιλέχθηκαν βάση του Βαθμού Οπτικότητάς τους, και τα
δεδομένα συλλέχτηκαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων σε δύο μη τυπικά
γεωμετρικά προβλήματα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε φανερό ότι η
οπτικοποίηση ενισχύει την επιχειρηματολογία και την αποδεικτική διαδικασία όταν
οι μαθητές χρησιμοποιούν ευέλικτα τόσο τον οπτικό όσο και τον αναλυτικό- μη
οπτικό συλλογισμό, ενώ ούτε η οπτική ούτε η αναλυτική προσέγγιση από μόνες τους
δεν εξασφαλίζουν πάντοτε την κατασκευή των επιθυμητών αποδείξεων.
Λέξεις-κλειδιά:
Οπτικοποίηση, Επιχειρηματολογία, Απόδειξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
139