Τοπολογικοί κβαντικοί υπολογιστές και το κβαντικό φαινόμενο Hall

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320477 510 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-08
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Λυκουργιάς Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καρανίκας Αλέξανδρος (Αναπληρωτής Καθηγητής, κύριος επιβλέπων), Διάκονος Φώτιος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Μαϊντάς Ξάνθος (Επίκουρος Καθηγητής)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τοπολογικοί κβαντικοί υπολογιστές και το κβαντικό φαινόμενο Hall
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Topological quantum computers and the quantum Hall effect
Περίληψη:
Ο κβαντικός υπολογιστής είναι ένα τρέχον, ανοιχτό θέμα της σύγχρονης επιστήμης,
σε θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο. Παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο είδος
κβαντικών συστημάτων, τα λεγόμενα τοπολογικά, τα οποία διαθέτουν μοναδικές
ιδιότητες που τα καθιστούν ελπιδοφόρες πλατφόρμες για την πραγματοποίηση
κβαντικού υπολογισμού. Εξ άλλου, εξετάζεται ένα κατά βάση απλό πρόβλημα
ηλεκτρομαγνητισμού, η διερεύνηση του οποίου αποδίδει ανέλπιστα πλούσια φυσική,
και αποδεικνύεται τοπολογικής φύσεως. Το αντίστοιχο φαινόμενο αποκαλείται
κβαντικό φαινόμενο Hall. Παρουσιάζονται οι δύο εκδόσεις του, το ακέραιο και το
κλασματικό, αναλύεται το πώς η συμβατική κβαντομηχανική αποτυγχάνει να το
ερμηνεύσει, και αναδεικνύεται η ανακύπτουσα φύση του φαινομένου –το ότι
παρουσιάζει μακροσκοπικά χαρακτηριστικά που η μικροσκοπική, αναγωγική
προσέγγιση αδυνατεί να ερμηνεύσει! Εξετάζεται η σύμπνοια των θεωρητικών
αποτελεσμάτων με τα περισσότερα αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα, και γίνεται
λόγος για τα δεδομένα εκείνα που η θεωρία αδυνατεί να ερμηνεύσει, για τα άλυτα
προβλήματα φυσικής που συνδέονται με το φαινόμενο, και για τους πιθανούς λόγους
που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τέλος, αναδεικνύεται η σύνδεση του φαινομένου με
την πραγμάτωση τοπολογικού, κβαντικού υπολογισμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπολογία , Ανυόνια, Κβαντικός υπολογισμός, Ανακυπτον, Διεγέρσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
85