Τρισδιάστατη αποτύπωση πρανών με μεθόδους επίγειας φωτογραμμετρίας-δυνατότητες και πιθανές εφαρμογές στην αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320487 321 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-13
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Αρβανιτοπούλου Στυλιανή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαθεοδώρου Κωσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Σταυροπούλου Μαρία Επίκ.. Καθηγήτρια, Βασιλάκης Εμμανουήλ Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τρισδιάστατη αποτύπωση πρανών με μεθόδους επίγειας φωτογραμμετρίας-δυνατότητες και πιθανές εφαρμογές στην αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
3D photometric survey of slopes - Potential applications in Landslide Hazard Assessment
Περίληψη:
Με στόχο την ασφάλεια κατά το μήκος των αυτοκινητόδρομων αλλά και κάθε
ανθρώπινης δραστηριότητας που πραγματοποιείται σε εγγύτητα με πρανή κρίνεται
κρίσιμη η διασφάλιση της ευστάθειας των πρανών. Άλλωστε, τα ασταθή πρανή
σχετίζονται με πολλά ατυχήματα, πολλές φορές μάλιστα μοιραία. Κατά συνέπεια, ο
έλεγχος της ευστάθειας ενός πρανούς με τη συμβολή επιστημονικών μεθόδων είναι
μεγάλης σημασίας, ώστε να γνωστοποιηθεί ο βαθμός έκθεσής στον κίνδυνο λόγω μιας
ενδεχόμενης ολίσθησης.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλει στην προσπάθεια εκτίμησης και
εντοπισμού μετακινήσεων σε πρανή μέσα από τη χρησιμοποίηση της τρισδιάστατης
αποτύπωσης με μεθόδους επίγειας φωτογραμμετρίας. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος
της επίγειας φωτογραμμετρίας που χρησιμοποιείται είναι η λήψη επικαλυπτόμενων
φωτογραφιών. Με τη συμβολή αυτής της μεθόδου επιδιώκεται η αναγνώριση, πρόληψη
και αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου.
Μάλιστα, αυτή η μέθοδος της τρισδιάστατης αποτύπωσης από φωτογραφίες
αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, και για αυτό τον λόγο επιχειρείται να
ελεγχθεί ως προς την ακρίβεια της αλλά και ως προς τις δυνατότητες και τα
πλεονεκτήματά της έναντι άλλων μεθόδων του ίδιου αντικειμένου. Ο έλεγχος της
μεθόδου τρισδιάστατης αποτύπωσης πρανών από φωτογραφίες, επικεντρώνεται σε
τρεις διαφορετικούς στόχους μέσα από τρεις διαφορετικές πειραματικές
διαδικασίες αντίστοιχα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πρανές στην Πέλλα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωμορφολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Φωτογραμμετρία, Επίγεια φωτογραμμετρία, Βαθμονόμηση φωτογραφικής μηχανής, Πρανές, Κατολισθητικός κίνδυνος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8,9,10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
124