Υδροθερμική διάσπαση κυτταρίνης και επιπτώσεις της παρουσίας μπεντονίτη και υποστυλωμένου πηλού FAZA

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320513 510 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-29
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Ε.Μ.Π. Νικόλαος Παπαγιαννάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Γεώργιος Παπαδογιαννάκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υδροθερμική διάσπαση κυτταρίνης και επιπτώσεις της παρουσίας μπεντονίτη και υποστυλωμένου πηλού FAZA
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην διπλωματική αυτή εργασία αρχικά μελετήθηκε η ικανότητα διάσπασης της
κυτταρίνης α- Cellulose C8002 με θερμική υδρόλυση. Στην περίπτωση αυτή,
πραγματοποιήθηκαν πειράματα με κυτταρίνη και νερό, ως αντιδρών μίγμα, τα οποία
αφέθηκαν να αντιδράσουν σε αυτόκλειστο για 3, 6 και 18 ώρες σε θερμοκρασιακό
εύρος από 160οC έως 200οC. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα υδρόλυσης
της κυτταρίνης ετερογενώς, με χρήση στερεών καταλυτών και συγκεκριμένα φυσικού
μπεντονίτη και υποστυλωμένου πηλού FAZA II. Τα πειράματα της ετερογενούς
υδρόλυσης με φυσικό μπεντονίτη ως καταλύτη, όπως και εκείνα στα οποία ο
προστιθέμενος στερεός καταλύτης ήταν ο υποστυλωμένος πηλός FAZA II, μελετήθηκαν
για χρόνους αντίδρασης 3, 6 και 18 ωρών σε θερμοκρασιακό εύρος από 170οC έως
200οC. Και οι δύο στερεοί καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση
των πειραμάτων παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο.
Μετά το πέρας της αντίδρασης υδρόλυσης, και στις δύο περιπτώσεις, τα
δείγματα υπέστησαν χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό της ολικής μετατροπής
της κυτταρίνης, για τη μέτρηση της ολικής ποσότητας σακχάρων που προέκυψε από
την υδρόλυση σε κάθε πείραμα και για τον προσδιορισμό του ποσοστού γλυκόζης που
περιέχεται στο σε κάθε δείγμα. Για τη μέτρηση της ολικής μετατροπής
πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) με τη χρήση
ειδικού αναλυτικού οργάνου (TOC Analyzer). Για τον προσδιορισμό των σακχάρων τα
δείγματα φωτομετρήθηκαν στα 540nm σε φωτόμετρο UV-Vis, το οποίο βαθμονομήθηκε
με γλυκόζη.
Λέξεις-κλειδιά:
Κυτταρίνη, Υδρόλυση, Ετερογενής κατάλυση, Μπεντονίτης , Υποστυλωμένοι πηλοί
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
102

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.