Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης ΦμεΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320548 350 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-18
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Σοφιανός Σπυρίδων
Κροντήρης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου Επιβλέπων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης ΦμεΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στα πλαίσια της διπλωματικής μας εργασίας μας ζητήθηκε να παρέχουμε στην Μονάδα
Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Σκοπός αυτής της πλατφόρμας θα
ήταν να παρέχει στους χειριστές της Υπηρεσίας Εθελοντισμού της μονάδας την
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων αλλά και των αναγκών των ΦμεΑ
καθώς και των στοιχείων και των δυνατοτήτων παροχής βοήθειας των εθελοντών.
Επιπλέον θα πρόσφερε την δυνατότητα προβολής στατιστικών στοιχείων χρήσιμων για
την εξαγωγή συμπερασμάτων. Κύριος όμως στόχος της πλατφόρμας θα ήταν απλοποίηση
της εύρεσης εκείνου του εθελοντή που θα μπορούσε να ικανοποιήσει πλήρως μια
συγκεκριμένη ανάγκη ενός ΦμεΑ.
Λέξεις-κλειδιά:
Προσβασιμότητα, ΦμεΑ, Εθελοντισμός, Υποστήριξη, Ταίριασμα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
114

document.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


attachments.zip
11 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.