Υπολογιστικές μέθοδοι για το πρόβλημα one-armed bandit

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320583 590 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-07
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λάμπρου Απόστολος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπουρνέτας Απόστολος Καθηγητής (Επιβλέπων), Μηλολιδάκης Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής, Μελιγκοτσίδου Λουκία Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπολογιστικές μέθοδοι για το πρόβλημα one-armed bandit
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Computational methods for the one-armed bandit problem
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος one-armed bandit και οι
υπολογιστικές μέθοδοι που το περικλύουν σε δοκιμές Bernoulli υπό ελλιπή
πληροφόρηση.
Λέξεις-κλειδιά:
Όνε-αρμεδ βανδιτ, Μυλτι-αρμεδ βανδιτ, Διαδικασίες, Δείκτης, Γιττινς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
48