Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου με τη χρήση gis

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320650 427 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-11
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κώτση Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ευθύμιος Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Ευελπίδου Νίκη Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Λόζιος Στυλιανός Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου με τη χρήση gis
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα στην περιοχή
της Βόρειας Πελοποννήσου με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS
). Αρχικά καταγράφηκε και αποτυπώθηκε η σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται
κυρίως η παράκτια ζώνη της Βόρειας Πελοποννήσου.Ακολούθως συλλέχθηκαν και
ψηφιοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι χάρτεςμε τη βοήθεια του λογισμικού ArcGIS 9.3,
ESRI.Οι εργασίες υπαίθρου ανέδειξαν πλήθος προβλημάτων στην εν λόγω περιοχή.
Στην παράκτια περιοχή εκβάλουν ποτάμια με σημαντική στερεοπαροχή. Δύο από τα
κυριότερα προβλήματα που αναλύθηκαν ήταν οι κατολισθήσεις και η δράση των
κυμάτων. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαχρονική εξέλιξη της Βόρειας
Πελοποννήσου χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες από το πρόσφατο παρελθόν.
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω προέκυψαν οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Γεωμορφολογία
Χαρτογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Πελοπόννησος, Βόρεια Πελοπόννησος, Φυσικές Καταστροφές, Καταγραφές Υπαίθρου, Διαχρονική εξέλιξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
167

document.pdf
17 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.