Χαρτογράφηση κατανομής παγετού, διερεύνηση αιτιών και πρόταση για επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας στην περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320733 455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-21
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πετσιώτη Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Παπανικολάου Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Ευθύμιος Λέκκας Καθηγητής, Παναγιώτης Νάστος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση κατανομής παγετού, διερεύνηση αιτιών και πρόταση για επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας στην περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Mapping Frost phenomena using gis and remote sensing techniques and compilation of an action plan for civil protection in the area of central Sterea Hellas, Greece
Περίληψη:
Ο παγετός ως φαινόμενο εντάσσεται στην κατηγορία φυσικών καταστροφών γιατί
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο την περιουσία αλλά και τη ζωή των ανθρώπων.
Μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στην οικονομία και στις υποδομές της χώρας. Η
εκδήλωση του φαινομένου αυτού διαρκεί στη χώρα μας από μερικές ώρες έως και
μερικές ημέρες. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι, να δημιουργηθεί χάρτης
επικινδυνότητας παγετού, χάρτης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου στην περιοχή
μελέτης, χάρτης ποσοστών συνολικών ημερών εμφάνισης παγετού και την ποσότητα
αντιπαγετικού υλικού που πρέπει να προμηθεύεται ο κάθε νομός κάθε χρόνο. Με τα
παραπάνω προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου του παγετού.
Αυτό θα επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη στατικούς παραμέτρους, όπως είναι το
υψόμετρο, η καμπυλότητα του εδάφους, η κλίση των πρανών, μετεωρολογικούς
παραμέτρους όπως είναι η θερμοκρασία από επίγειους μετεωρολογικούς σταθμούς, η
καταγραφή ζημιών από παγετό που αποδόθηκε αποζημίωση σε γεωργούς, η θερμοκρασία
που καταγράφηκε κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου από δορυφορικά δεδομένα (MODIS).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσική Γεωγραφία
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Χαρτογραφία
Μετεωρολογία
Δημόσια Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά:
Παγετός, ΓΠΣ, Χαρτογράφηση, Δορυφορικές εικόνες, Πολιτική προστασία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
137