Χρήση της μεθόδου των Boosted Decision Trees στην αναβάθμιση του σκανδαλιστή πρώτης τάξης (run 2)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320765 352 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-12
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Καραθανάσης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παρασκευάς Σφήκας Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση της μεθόδου των Boosted Decision Trees στην αναβάθμιση του σκανδαλιστή πρώτης τάξης (run 2)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The use of Boosted Decision Trees method for jet classification on the first level trigger (run 2)"
Περίληψη:
Στο LHC μετά την LS1 περίοδο έχουμε μεγάλη αύξηση των γεγονότων pile-up. Αυτό
επηρεάζει καθοριστικά τον ρυθμό σκανδαλισμού του σκανδαλιστή πρώτου
επιπέδου(L1). Πρέπει λοιπόν, να βελτιώσουμε τον L1 ώστε να γίνει πιο
αποτελεσματικός. H αναβάθμιση γίνεται με αλλαγή των ηλεκτρονικών άλλα και με
αλλαγή της αρχιτεκτονικής του L1. Εκμεταλλευόμενοι την μεγαλύτερη υπολογιστική
ισχύ και την αυξημένη ευκρίνεια χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο των Boosted Decision
Trees(BDT), για τον διαχωρισμό πιδάκων από σήμα και από pile-up. Τα BDT
εκπαιδεύονται με την χρήση ήδη ταξινομημένων γεγονότων. Αφού ρυθμίζονται όλες
οι παράμετροι, συγκρίνουμε την απόδοση της μεθόδου των BDT με την μέθοδο που
χρησιμοποιούνταν ως τώρα και βλέπουμε μεγάλη διαφορά στην απόδοση.
Λέξεις-κλειδιά:
Σκανδαλιστης πρώτου επιπέδου, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Πείραμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
86