Χρονοπρογραμματισμός Ροών Δεδομένων στο Νέφος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320774 109 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-06
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Kllapi Herald
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Ιωαννίδης (επιβλέπων) Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αλέξης Δελής (εξετ. επιτρ.) Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρονοπρογραμματισμός Ροών Δεδομένων στο Νέφος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο χρονοπρογραμματισμός ροών δεδομένων στο νέφος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
γεμάτη προκλήσεις. Ουσιαστικά, είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, το οποίο
διαφέρει σε δύο σημεία από την κλασσική βελτιστοποίηση στις βάσεις δεδομένων:
ο χώρος αναζήτησης είναι πολύ πλούσιος δεδομένου του νέου περιβάλλοντος και το
κριτήριο βελτιστοποίησης είναι τουλάχιστον δύο διαστάσεων, με το χρηματικό
κόστος να είναι εξίσου σημαντικό με τον χρόνο ολοκλήρωσης. Σε αυτήν την εργασία
μελετάμε τον χρονοπρογραμματισμό ροών δεδομένων που περιλαμβάνουν αυθαίρετους
τελεστές που επεξεργάζονται δεδομένα στο πλαίσιο τριών προβλημάτων: 1)
ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης δεδομένου ενός χρηματικού ορίου, 2)
ελαχιστοποίηση χρηματικού κόστους δεδομένου χρονικού ορίου, και 3) εύρεση
συμβιβασμών μεταξύ χρόνου και χρήματος χωρίς περιορισμούς. Διατυπώνουμε τα
προβλήματα και παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο βελτιστοποίησης το οποίο είναι
προσεγγιστικό και εκμεταλλεύεται την ελαστικότητα των πόρων του νέφους. Για να
διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής μας, υλοποιήσαμε το
προτεινόμενο πλαίσιο σε ένα πρωτότυπο σύστημα και ενσωματώσαμε διάφορους
άπληστους, πιθανοτικούς, και εξαντλητικής αναζήτησης αλγορίθμους. Τέλος, μέσα
από διάφορα πειράματα που κάναμε με το πρωτότυπο ελαστικό βελτιστοποιητή
χρησιμοποιώντας διάφορες επιστημονικές και συνθετικές ροές δεδομένων, έχουμε
εντοπίσει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του χώρου των εναλλακτικών
χρονοπρογραμμάτων καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων
αλγορίθμων αναζήτησης. Τα συνολικά αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα και δείχνουν
την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής μας.
Λέξεις-κλειδιά:
Αλγόριθμοι, Σχεδίαση, Οικονομικά μοντέλα, Πειραματισμός, Απόδοση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
45