Χρώματα και συγκινήσεις: διερευνώντας πιθανές διαπολιτισμικές διαφορές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320776 374 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-24
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Καραγιαννίδου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουτούσης Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Αικατερίνη Λιγκοβανλή Διδάκτωρ Γνωσιακής Επιστήμης, Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρώματα και συγκινήσεις: διερευνώντας πιθανές διαπολιτισμικές διαφορές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Colour - emotion: searching for possible cultural differences
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σύνδεση χρωμάτων και
συγκινήσεων ως προς την ύπαρξη πιθανών διαπολιτισμικών διαφορών σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας (4-5 ετών), ηλικιακή ομάδα που δεν είχε διερευνηθεί από τις
προηγούμενες διαπολιτισμικές έρευνες. Συμμετείχαν 50 νήπια (29 αγόρια και 21
κορίτσια), 25 ελληνικής και 25 αλλοδαπής καταγωγής. Ελέγξαμε για
διαπολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ομάδων και ομοιότητες εντός και μεταξύ των
ομάδων τόσο για την απόχρωση (hue) όσο και τη φωτεινότητα (value) των χρωμάτων
κατά τη σύνδεσή τους με τις συγκινήσεις. Τα αποτελέσματά υπέδειξαν συσχέτιση
μεταξύ συγκινήσεων και χρωμάτων, με τα πιο ανοιχτόχρωμα να αντιστοιχίζονται με
τη χαρά και τα πιο σκούρα με τη λύπη και το θυμό. Πολιτισμική διαφοροποίηση,
δεν επιβεβαιώθηκε, αντιθέτως υπήρξε συμφωνία στις απαντήσεις των παιδιών
ελληνικής και αλλοδαπής καταγωγής, με στατιστικά σημαντικές ομοιότητες μεταξύ
των ομάδων να διαπιστώνονται για τη συγκίνηση του θυμού, την οποία συσχέτισαν
με τις αχρωματικές αποχρώσεις (λευκό, γκρι, μαύρο). Η μόνη στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο πολιτισμικών ομάδων αφορούσε και πάλι την έκφραση του
θυμού, όπου η ομάδα ελληνικής καταγωγής απέδωσε σε αυτή στατιστικά συχνότερα τη
σκούρα φωτεινότητα της αχρωματική απόχρωσης (μαύρο) σε σύγκριση με την ομάδα
αλλοδαπής καταγωγής, που απέδωσε συχνότερα στο θυμό τις φωτεινότερες
αχρωματικές αποχρώσεις (λευκό, γκρι), δεδομένο που μπορεί να καταδεικνύει
πιθανές φυλετικές προκαταλήψεις και όχι απαραίτητα πολιτισμική διαφοροποίηση.
Λέξεις-κλειδιά:
Χρώματα, Συγκινήσεις, Διαπολιτισμικές διαφορές, Χρώματα-συγκινήσεις, Συσχέτιση χρωμάτων – συγκινήσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
98

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.