Τεκτονική ανάλυση και απεικόνιση της φλυσχίκης δομής στην νότια Μεσσηνία

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324404 593 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-05
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ρουβέλας Σταύρος
Σωτηρίου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Στυλιανός Λόζιος Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεκτονική ανάλυση και απεικόνιση της φλυσχίκης δομής στην νότια Μεσσηνία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Tectonic Analysis and Display the Structure of the Flysch in South Messinia
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την παραμόρφωση του φλυσχικού σχηματισμού στην
περιοχή της νότιας Μεσσηνίας. Ο φλύσχης αυτός εντάσσεται στην γεωλογική ενότητα
Γαβρόβου-Πύλου και είναι ηλικίας Ηωκαίνου. Η περιοχή έρευνας εκτείνεται πάνω
στην εθνική οδό που ενώνει τις δύο πόλεις, Μεθώνη και Φοινικούντα, όπου έχουν
σχηματιστεί ζευγάρια πρανών κατά την διάνοιξή του.Με σκοπό την απεικόνιση της
δομής, λήφθηκαν φωτογραφίες οι οποίες συνέθεσαν ένα πανόραμα για κάθε πρανές
του φλύσχη, χρησιμοποιώντας τα προγράμματα KolorAutoPanoGiga και MicrosoftICE.
Μέσω των φωτογραφιών σχεδιάστηκαν, με τη βοήθεια του λογισμικού
CorelDrawGraphics, φωτομωσαϊκά με χαρακτηριστικούς ορίζοντες και ευδιάκριτες
διαρρήξεις. Στην συνέχεια, με την χρήση της γεωλογικής πυξίδας, καταγράφηκαν οι
μετρήσεις όλων των τεκτονικών στοιχείων που απαρτίζουν την δομή και βρίσκονται
στο παράρτημα της εργασίας. Από τα λογισμικά προγράμματα Stereo 32 και
TectonicsFPπροέκυψε ένα πλήθος αποτελεσμάτων που βοήθησε στην διεξαγωγή ασφαλών
πορισμάτων. Συμπερασματικά, στην φλυσχική δομή της περιοχής αποδίδονται
χαρακτηρισμοί δημιουργίας από ρήγματα backthrust, οριζόντιες και ασύμμετρες
πτυχές που κλίνουν προς ανατολή, οι οποίοι εντάσσονται σε δομές προχώρας.
Λέξεις-κλειδιά:
Φλύσχης, Μεσσηνία, Τεκτονική Ανάλυση, Επωθήσεις, Ενότητα Γαβρόβου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
188