Συνδυάζοντας μεταδεδομένα πηγαίου κώδικα και αποτελέσματα στατικής ανάλυσης μέσω μιας επέκτασης για το μεταγλωττιστή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325193 104 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-24
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Αντωνιάδης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Σμαραγδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνδυάζοντας μεταδεδομένα πηγαίου κώδικα και αποτελέσματα στατικής ανάλυσης μέσω μιας επέκτασης για το μεταγλωττιστή
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνδυάζοντας μεταδεδομένα πηγαίου κώδικα και αποτελέσματα στατικής ανάλυσης μέσω μιας επέκτασης για το μεταγλωττιστή
Περίληψη:
Καθώς οι τεχνικές στατικής ανάλυσης προγραμμάτων εξελίσσονται, οδηγώντας σε μεγαλύτερη
ακρίβεια και βελτιωμένη ορθότητα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων γίνονται όλο και περισσότε-
ρο χρήσιμα για κατανάλωση από εργαλεία κατανόησης κώδικα. Ωστόσο, η εκτέλεση στατικής
ανάλυσης σε ενδιάμεση γλώσσα οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας επιπέδου πηγαίου κώδικα. Αυτή
η διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια προσθήκη για τον μεταγλωττιστή της Java 8 που
εισάγει μία νέα φάση στη διαδικασία μεταγλώττισης προκειμένου να παράξει μεταδεδομένα για
κλάσεις, μεταβλητές, πεδία, μεθόδους, κλήσεις μεθόδων, και δεσμεύσεις αντικειμένων στο σωρό.
Αυτά τα μεταδεδομένα μπορούν να συσχετίσουν τα χαμηλού επιπέδου αποτελέσματα της
ανάλυσης με τον πηγαίο κώδικα του προγραμμάτος. Η έμφαση αυτής της εργασίας δίνεται
στην αξιοποίηση της επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής των πρόσφατων υλοποιήσεων του επίσημου
μεταγλωττιστής της Java. Παρουσιάζουμε πώς εκτελείται κάθε λειτουργία της υποδομής των
προσθέτων του Oracle Java μεταγλωττιστή και πώς χρησιμοποιείται το σύστημά μας. Ως εφαρμογή,
παρουσιάζουμε, πώς απεικονίζονται τα εμπλουτισμένα αποτελέσματα της ανάλυσης σε
έναν διαδικτυακό εργαλείο προβολής πηγαίου κώδικα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
'Δείχνει-σε' ανάλυση, Προσθήκες του μεταγλωττιστή της Java, Εργαλεία κατανόησης κώδικα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
4
Αριθμός σελίδων:
47