Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος της υπερώας με το σχήμα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος σε παιδιά και εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325889 551 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-09
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πάρχα Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ηλίας Μπιτσάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Ελένη Βασταρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια,Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Χαλαζωνίτης, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος της υπερώας με το σχήμα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος σε παιδιά και εφήβους
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος της υπερώας με το σχήμα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος σε παιδιά και εφήβους
Περίληψη:
Σκοπός: Η αξιολόγηση της συνδιακύμανσης του σχήματος της υπερώας και του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος (ΚΠΣ) σε παιδιά και εφήβους.

Μέθοδος: Επιλέχθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν αρχικές πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες και τα αντίστοιχα εκμαγεία μελέτης της άνω γνάθου από 100 παιδιά (8-10 ετών) και 100 εφήβους (15-20 ετών). Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: προηγούμενη ορθοδοντική θεραπεία, σύνδρομα ΚΠΣ, στοματική αναπνοή, έξη θηλασμού δακτύλου, σταυροειδής σύγκλειση, οδοντική αγενεσία και ύπαρξη εγκλείστων δοντιών. Το σχήμα της υπερώας περιγράφηκε με 239 ολισθαίνοντα ημισημεία, και το σχήμα του ΚΠΣ με 10 σταθερά σημεία και 117 ολισθαίνοντα ημισημεία. Για την εκτίμηση της μεταβλητότητας του σχήματος χρησιμοποιήθηκε αλληλεπίθεση Προκρούστη και ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA). Η συνδιακύμανση του σχήματος της υπερώας και του ΚΠΣ υπολογίστηκε μέσω ανάλυσης μερικών ελαχίστων τετραγώνων (PLS).

Αποτελέσματα: Οι πρώτες πέντε κύριες συνιστώσες περιέγραφαν το 77% (υπερώα) και 60% (ΚΠΣ) της συνολικής μεταβλητότητας του σχήματος. Η υπερώα εμφάνισε μεταβλητότητα κυρίως ως προς το ύψος (έφηβοι) και ως προς τη σχέση πλάτους-μήκους (παιδιά, έφηβοι), ενώ το ΚΠΣ κυρίως στην κατακόρυφη διάσταση. Σημαντική συνδιακύμανση βρέθηκε μεταξύ της υπερώας και του ΚΠΣ (συντελεστής συνδιακύμανσης RV: 0.27, παιδιά; RV: 0.23, έφηβοι). Μεταβολές του ΚΠΣ ως προς την κατακόρυφη και προσθιοπίσθια διεύθυνση συσχετίστηκαν, κυρίως, με μεταβολές στο λόγο ύψους-πλάτους και στο λόγο πλάτους-μήκους της υπερώας, αντίστοιχα.

Περιορισμοί: Η χρήση πλάγιων κεφαλομετρικών ακτινογραφιών απέκλεισε την εγκάρσια διάσταση από την κεφαλομετρική ανάλυση σχήματος. Η μελέτη δεν ήταν προοπτική, επομένως, τα αποτελέσματα που αφορούν στη σύγκριση μεταξύ των ομάδων δεν μπορούν να αποδωθούν, κατ’ ανάγκη, στην αύξηση.

Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε παρόμοιο πρότυπο συνδιακύμανσης σχήματος υπερώας και ΚΠΣ σε παιδιά και εφήβους. Άτομα με υπεραποκλίνοντα σκελετικά επίπεδα εμφανίζουν υψηλότερη και στενότερη υπερώα, και αντιστρόφως.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
υπερώα, γεωμετρική μορφομετρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
54

Booklet_06122016.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.