Ανάλυση έκφρασης και μελέτη αποπτωτικών γονιδίων στην παιδική λευχαιμία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1325917 377 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-22
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σταμάτη Λαμπρινή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δημήτριος Γουργιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Καφετζής, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Ανδρεάς Σκορίλας, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Μαρία Μοσχόβη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Λυδία Κόσσυβα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση έκφρασης και μελέτη αποπτωτικών γονιδίων στην παιδική λευχαιμία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση έκφρασης και μελέτη αποπτωτικών γονιδίων στην παιδική λευχαιμία
Περίληψη:
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων BCL2, BAX και BCL2L12 σε παιδιά με Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). Συλλέχθηκαν δείγματα μυελού των οστών (Μ.Ο) από ασθενείς στη διάγνωση και την 33η ημέρα θεραπείας με το πρωτόκολλο BFM-ALLIC καθώς και από μάρτυρες. Έγινε μελέτη της έκφρασης των γονιδίων με τη μεθοδολογία ποσοτικής PCR σε πραγματικό χρόνο μετά από απομόνωση ολικού RNA και αντίστροφη μεταγραφή. Παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση των BCL2, BCL2/BAX, BCL2L12 στους ασθενείς με ΟΛΛ σε σχέση με τους μάρτυρες καθώς και αυξημένη έκφραση των γονιδίων στους ασθενείς με ευνοϊκούς προγνωστικούς δείκτες στη διάγνωση. Βρέθηκε ότι χαμηλή έκφραση σχετίζεται με κακή απάντηση στη θεραπεία καθώς και με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Βρέθηκε επίσης ότι τα αυξημένα επίπεδα των BCL2, BAX μετά τη θεραπεία σχετίζονται με μικρότερους χρόνους επιβίωσης ενώ τα αυξημένα επίπεδα του BCL2L12 σχετίζονται με μεγαλύτερους χρόνους επιβίωσης. Τέλος, παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος υποτροπής ακόμη και σε ασθενείς με ευνοϊκούς προγνωστικούς δείκτες και αυξημένα επίπεδα των γονιδίων BCL2, BAX μετά τη θεραπεία. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα γονίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιθανότατα ως προγνωστικοί δείκτες για την ΟΛΛ κι ότι πιθανώς το BCL2L12 αναλαμβάνει προαποτωτικό ρόλο στην ΟΛΛ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, Παιδιά, BFM, Απόπτωση, Μοριακοί δείκτες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
157
Αριθμός σελίδων:
xxi, 163
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο