Η επίδραση της επιφάνειας και του μήκους στην επιτυχία των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326091 564 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-19
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καλκατζάκος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ιατρού, Καθηγητής κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεολόγη- Λυγιδάκη Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της επιφάνειας και του μήκους στην επιτυχία των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της επιφάνειας και του μήκους στην επιτυχία των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων
Περίληψη:
Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της σύγχρονης οδοντικής εμφυτευματολογίας μπήκαν μόλις τη δεκαετία του ’60 από τον Σουηδό καθηγητή P.I. Brånemark ο οποίος εισήγαγε την έννοια της οστεοενσωμάτωσης. O απαιτούμενος χρόνος για την οστεοενσωμάτωση ενός εμφυτεύματος ποικίλει σημαντικά εξαρτώμενος από πολλούς παράγοντες όπως η αρχική σταθερότητα, ο σχεδιασμός του εμφυτεύματος η τοπική κατάσταση του οστού, η γενική μεταβολική κατάσταση του ασθενούς. Η βελτίωση των επιφανειών των οδοντικών εμφυτευμάτων, τα νέα κράματα τιτανίου με σκοπό την μείωση του χρόνου οστεοενσωμάτωσης και της καλύτερης επούλωσης όπως και η χρήση κοντών εμφυτευμάτων με στόχο την αποφυγή μεγάλων αναπλαστικών τεχνικών αποτελεί αντικείμενο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Για αυτόν τον λόγο εξετάζεται βιβλιογραφικά εάν η χρήση κοντών εμφυτευμάτων μικρότερα από 8 mm έως και 4 mm γίνονται πλέον κλινικά αποδεκτά μετά από κατάλληλη επεξεργασία της επιφάνειας τους.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της προσιτής σε μας διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη σημασία της επεξεργασίας των επιφανειών των εμφυτευμάτων και αν αυτή επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τη χρήση κοντών εμφυτευμάτων < 8mm.
Μέθοδος. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίζεται σε ηλεκτρονική αναζήτηση από τους ιστότοπους Scholar, PubMed/MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library . Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: dental implants, roxolid, trabecular dental implants, ceramic implants, surface of dental implant.
Αποτελέσματα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της οστεοενσωμάτωσης και τα βιοϋλικά που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη εμφυτευματολογία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται όλες οι πιθανές επεξεργασίες των επιφανειών των οδοντικών εμφυτευμάτων και γίνεται αναφορά στο μήκος τους και ιδιαίτερα στα κοντά εμφυτεύματα.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση σχετικά με το ποιά επιφάνεια εμφανίζει υψηλότερη και ταχύτερη οστεοενσωμάτωση και γίνεται προσπάθεια μέσω αναζήτησης στην αντίστοιχη βιβλιογραφία να φανεί εάν υπάρχει αλληλεπίδραση μήκους και επιφάνειας στην επιβίωση των εμφυτευμάτων
Συμπεράσματα:
1.Το ενδιαφέρον των επιστημόνων στρέφεται όλο και πιο πολύ στην νανοτεχνολογία Όμως εμφυτεύματα που πρώτα έχουν δεχθεί μηχανική επεξεργασία (αμμοβολή ή/ και αδροποίηση ) και εν συνέχεια έχουν και χημικά τροποποιηθεί με ιόντα φθορίου παρουσιάζουν την πιο ισχυρή σύνδεση μεταξύ οστού- εμφυτεύματος που οδηγεί σε ισχυρότερη οστεοενσωμάτωση.
2.Η τρέχουσα βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι τα κράματα (TiZr) εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το υλικό του εμφυτεύματος
3.Μεγαλύτερη οστική απώλεια που οδηγεί στην εμφάνιση περιεμφυτευματίτιδας σημειώνεται στα εμφυτεύματα με αυξημένη επιφανειακή αδρότητα
4.Γενικά η χρήση κατάλληλων κοντών εμφυτευμάτων όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, μπορεί να συναγωνιστεί τα μακρύτερου μήκους καθώς φαίνεται να εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας και επιβίωσης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κοντά εμφυτεύματα, κράμα τιτανίου- ζιρκονίας, δοκιδωτά οδοντικά εμφυτεύματα, κεραμικά εμφυτεύματα, επιφάνειες εμφυτευμάτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
182
Αριθμός σελίδων:
160

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.