Αξιολόγηση της Ακαδημαϊκής επίδοσης των τμημάτων Ορθοδοντικής των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326138 599 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-15
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πρεβεζάνος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Απόστολος Τσολάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ηλίας Μπιτσάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωσήφ Σηφακάκης , Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της Ακαδημαϊκής επίδοσης των τμημάτων Ορθοδοντικής των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της Ακαδημαϊκής επίδοσης των τμημάτων Ορθοδοντικής των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
Περίληψη:
Σκοπός: Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης των τμημάτων Ορθοδοντικής των Ευρώπαικών Πανεπιστημίων για την περίοδο 2000-2015 με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών και η κατάταξη αυτών με βάση το h-index, καθώς και ο προσδιορισμός των ερευνητικά βαρυσήμαντων άρθρων (h-classic) στην Ορθοδοντική.
Μεθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση για επιστημονικά άρθρα και ανασκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί από τα 252 Τμήματα Ορθοδοντικής. Υπολογίστηκε το h-index (DHI) του κάθε τμήματος Ορθοδοντικής και άλλοι βιβλιομετρικοί δείκτες.
Επιπλέον, με τη μέθοδο h-classic αναζητήθηκαν οι δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση στην Ορθοδοντική κοινότητα για την ίδια χρονική περίοδο.
Αποτελέσματα: Η τιμή του h-index των τμημάτων Ορθοδοντικής κυμαίνεται από 0 έως 35. Ο μέσος αριθμός των δημοσιεύσεων όλων των τμημάτων ήταν 32.6, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τα 25 και τα 10 κορυφαία τμήματα ήταν 123.7 και 164.5, αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων όλων των τμήματων Ορθοδοντικής ήταν 8293. Τα 8293 άρθρα δημοσιεύθηκαν σε 776 περιοδικά. Εντοπίστηκαν 80 h-classics άρθρα που δημοσιεύθηκαν ως επί το πλείστον το 2001 (17, 21.3%), το 2003 (13, 16,3%) και το 2005 (12, 15,0%).
Συμπεράσματα: Τα τμήματα που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις στον πίνακα κατάταξης είναι περισσότερο προσανατολισμένα στην παραγωγή ερευνητικού έργου με αντίκτυπο στην επιστημονική κοινότητα, ενώ αυτά που βρίσκονται χαμηλότερα είναι επιστημονικά πιο εσωστρεφή και η δημοσίευση άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενδεχομένως να μην αποτελεί προτεραιότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιομετρία, Ορθοδοντική, h-index
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
87