ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνολογική Πολιτική και η Αναζήτηση για την αειφόρο ναυτιλία-Μια προσέγγιση από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326225 429 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-19
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σιδερή Όλγα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Τμήμα ΜΙΘΕ
Ευστάθιος Αραποστάθης
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνολογική Πολιτική και η Αναζήτηση για την αειφόρο ναυτιλία-Μια προσέγγιση από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνολογική Πολιτική και η Αναζήτηση για την αειφόρο ναυτιλία-Μια προσέγγιση από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις δυνατότητες της εκτεταμένης χρήσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο σε πλοία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη μια πρόκληση - τις αυστηρές διατάξεις των εκπομπών ρύπων από τα πλοία όπως θεσπίστηκαν από τον ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός). Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να δει την καινοτόμο τεχνολογία υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο στην ναυτιλία κατά την κατασκευή της (in the making). Γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) θεωρείται ως η καλύτερη λύση για την αειφόρο ναυτιλία; Οι φορείς χάραξης πολιτικής σε γενικές γραμμές υπερασπίζονται την συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά το υγροποιημένο φυσικό αέριο σαν ναυτιλιακό καύσιμο στην Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σειρά από αβεβαιότητες που ίσως παρεμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η εύρεση αυτών των αβεβαιοτήτων μπορεί να βελτιώσει την ποιοτική κατανόηση του δικτύου του LNG και η ανάλυσή μου θα συμπληρωθεί με συνεντεύξεις από τους βασικούς παίκτες (stakeholders) της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνεχιζόμενες ανησυχίες. Η διατριβή βασίζεται σε μελέτες της καινοτομίας και η προσέγγισή μου ενημερώνεται από τις τρέχουσες STS προσεγγίσεις που τονίζουν τη διαβουλευτική φύση της διαδικασίας αξιολόγησης των καινοτομιών. Επίσης, το μοντέλο MLP στις τεχνολογικές μεταβάσεις θα χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ένα κοινωνικο-τεχνικό σύστημα και, κατά συνέπεια, το πλαίσιο αυτό έχει ως στόχο να ενημερώσει τη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε μια επιθυμητή κατεύθυνση η οποία είναι η βιώσιμη ναυτιλία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
LNG, ναυτιλία, κλιματική αλλαγή, βιωσιμότητα, νομοθεσία, καινοτομία, αβεβαιότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
175
Αριθμός σελίδων:
181
ΣΙΔΕΡΗ_ΟΛΓΑ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ LNG.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο