Εκτίμηση εδαφικής διάβρωσης και πλημμυρικού κινδύνου στην λεκάνη απορροής του ποταμού Μουργκάνι (Θεσσαλία)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326488 453 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-06
Έτος εκπόνησης:
2010
Συγγραφέας:
Τσίμη Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Λέκκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ι. Φουντούλης, Αν. Καθηγ. ΕΚΠΑ, Α. Γκανάς, Εντ. Ερευνητής Ε.Α.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση εδαφικής διάβρωσης και πλημμυρικού κινδύνου στην λεκάνη απορροής του ποταμού Μουργκάνι (Θεσσαλία)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε η διάβρωση του εδαφικού καλύμματος μετά από μια έντονη βροχόπτωση και ο πλημμυρικός κίνδυνος στην λεκάνη απορροής του ποταμού Μουργκάνι (Επαρχία Καλαμπάκας, Νομός Τρικάλων, Θεσσαλία). Για την εκτίμηση της διάβρωσης κατά στρώσεις (όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα πεδίου) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Valmis (1988) σε συνδυασμό με του Νearing (1989), όπου λαμβάνεται υπόψη η κλίση του εδάφους, η βροχόπτωση, η βλάστηση, το φύλλωμα αλλά και η σταθερότητα του εδάφους (β). Η εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου έγινε με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής.

Τα βασικά αποτελέσματα αυτής της εργασίας περιλαμβάνουν χάρτες του πλημμυρικού κινδύνου και του έντονου ρυθμού διάβρωσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής για δυο συγκεκριμένα γεγονότα βροχόπτωσης. Από τους χάρτες αυτούς διαπιστώθηκε ότι η δυτική πλευρά έχει μεγαλύτερη εδαφική διάβρωση έναντι της ανατολικής. Οι περιοχές οι οποίες έχουν τις υψηλότερες τιμές εδαφικής διάβρωσης εντοπίζονται ιδιαίτερα στις λεκάνες του ρέματος Ξηροπόταμος και του ρέματος Γκρεμός. Πιο επικίνδυνη περιοχή εκδήλωσης πλημμύρας είναι στην περιοχή που εκβάλλουν οι παραπόταμοι Τρανό και Γκρεμός. Αυτή η περιοχή έχει και ιδιαίτερα αυξημένη τρωτότητα καθώς από εκεί περνάει η εθνική οδός Γρεβενών –Τρικάλων και έχει χαραχτεί να περάσει ο νέος δρόμος Ε65. Στην λεκάνη του Μουργκάνι υπολογίστηκε η διάβρωση σε 1,3 τόνους με ένταση 3,5 mm/h. Η ακραία τιμή είναι 96,8 τόνους για ένταση 48 mm/h.

Επίσης αποτελέσματα αυτής της εργασίας αποτελεί και η δημιουργία ψηφιακών βάσεων. Συγκεκριμένα η δημιουργία μιας ψηφιακής γεωγραφικής βάσης δεδομένων η οποία θα εμπεριέχει όλα τα χωρικά δεδομένα (υψομετρικά δεδομένα, όρια οικισμών, υδρογραφικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, γεωλογικά όρια, χρήσεις γης, αποτελέσματα της έρευνας στο πεδίο, της ανάλυσης στο εργαστήριο και της επεξεργασίας των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) για την περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Μουργκάνι. Καθώς επίσης και η μετατροπή της αναλογικής βάσης μετεωρολογικών δεδομένων (ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης και ημερήσια ένταση βροχόπτωσης) των σταθμών Καλαμπάκας και Μετεώρων (ΥΠΕΧΩΔΕ) σε ψηφιακή βάση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωμορφολογία
Υδρολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Μουργκάνι, Πλημμυρικός κίνδυνος, Εδαφική διάβρωση, GIS
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
130

Χριστίνα_Τσιμή.pdf
12 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.