Μελέτη των τεχνικών μέτρησης της συγκέντρωσης ΑΣ10 με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326791 399 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-17
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καζάκος Βασίλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Ερευνητής Α', Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ''Δημόκριτος''
Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Νικόλαος Καβατζάς, αναπληρωτής καθηγητής, Ιατρική σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των τεχνικών μέτρησης της συγκέντρωσης ΑΣ10 με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Technical study of measuring PM10 with a view of a sharper impact assessment in human respiratory system
Περίληψη:
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Μελέτη των τεχνικών μέτρησης της συγκέντρωσης ΑΣ10 με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία», για το διάστημα μεταξύ Απριλίου του 2015 και Αυγούστου του 2016. Την πορεία της εργασίας επέβλεπε καθ’ όλη τη διάρκεια της, ο υπεύθυνος έρευνας του «Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος» κ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης.
Τις τελευταίες δεκαετίες η ατμοσφαιρική ρύπανση και συγκεκριμένα τα αιωρούμενα σωματίδια, αποτελούν ένα πεδίο έρευνας, το οποίο διαρκώς διευρύνεται. Η ενημέρωση της κοινωνίας βελτιώνεται και γίνεται πληρέστερη με την πάροδο των ετών, κι αυτό οφείλεται στο πλήθος των ερευνών επάνω στα αιωρούμενα σωματίδια, που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο.
Με βάση αυτές τις έρευνες πραγματοποιούνται και πολλές επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες συνδέουν τη έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Οι συνέπειες αυτής της έκθεσης εντοπίζονται κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα, στο καρδειαγγειακό σύστημα και στο κυκλοφορικό σύστημα, προκαλώντας νοσήματα, δυσλειτουργίες και καρκινογενέσεις.
Η τήρηση της ενδεδειγμένης διαδικασίας σε μία μελέτη αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς και η σωστή συντήρηση των οργάνων, εξασφαλίζουν την εξαγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Από την ορθότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται πολλές φορές και η ακρίβεια των εκτιμήσεων των επιπτώσεων στην υγεία.
Στην παρούσα εργασία συγκρίνουμε δύο διαφορετικές τεχνικές μέτρησης μάζας ΑΣ10 με απώτερο σκοπό τον έλεγχο της απόδοσης των τεχνικών αλλά και τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων που δίνουν. Έπειτα θα υπολογίσουμε την ποσοστιαία εναπόθεση της τυπικής απόκλισης στο κάθε στάδιο του ανθρώπινου αναπνευστικού. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει σε τι βαθμό μπορεί, η απόκλιση αυτή, να επηρεάσει (ή να αλλάξει) τον υπολογισμό της εναπόθεσης των σωματιδίων στους πνεύμονες για τα ΑΣ10.
Λέξεις-κλειδιά:
ΑΣ10,Συγκέντρωση,Δειγματοληψία,Γύρη,
Αναπνευστικό σύστημα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
94