Αξιολόγηση εαυτού -κόσμου-μέλλοντος και αυτοαναφερόμενη ψυχοπαθολογία σε ασθενείς με εμβοές ώτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326823 390 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-18
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ιστίκογλου Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χρήστος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση εαυτού -κόσμου-μέλλοντος και αυτοαναφερόμενη ψυχοπαθολογία σε ασθενείς με εμβοές ώτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το Αξιολογικό Μοντέλο αποτελεί θεραπευτικό εργαλείο που έχει άμεση σχέση με τη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία σύμφωνα με το μοντέλο του Aaron Beck, πάνω στο οποίο βασίζεται.
Στην παρούσα ερευνητική εργασία δόθηκαν τα ερωτηματολόγια DPQ και GHQ, τόσο στην πειραματική ομάδα που αποτελούνταν από 51 ασθενείς με εμβοές ώτων, όσο και στους 46 υγιείς μάρτυρες, σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας που αποτελούν την ομάδα ελέγχου. Οι ασθενείς με εμβοές ώτων ευρέθησαν από το Εξωτερικό Ιατρείο του ΩΡΛ Τμήματος του Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας.
Συγκρίθηκαν οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων DPQ και GHQ των δύο ομάδων, πειραματικής και ομάδας ελέγχου, όπου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις παραμέτρους του DPQ: «εαυτός», «κόσμος», «μέλλον», «κοινωνιοτροπία» και «αυτονομία», και τις παραμέτρους του GHQ: «σωματικά ενοχλήματα», «άγχος και αϋπνία», «κοινωνική δυσλειτουργία» και «μείζων κατάθλιψη».
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προαγωγή ψυχικής υγείας, Εαυτός, Κόσμος, Μέλλον, Εμβοές ώτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
58
Istikoglou_Christos-2014787-Diplomatiki.pdf (863 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο