Αξιολόγηση της λανθάνουσας περιόδου μεταξύ εκδήλωσης της νόσου, διάγνωσης και έναρξης θεραπείας σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326866 321 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-19
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Αποστολακίδη Ασημίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Aντωνία Κουτσούκου, Αν. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολής, Ε.Κ.Π.Α. Πέτρος Μπακάκος, Επ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολής, Ε.Κ.Π.Α. Νικολέττα Ροβίνα, Επ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της λανθάνουσας περιόδου μεταξύ εκδήλωσης της νόσου, διάγνωσης και έναρξης θεραπείας σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της λανθάνουσας περιόδου μεταξύ εκδήλωσης της νόσου, διάγνωσης και έναρξης θεραπείας σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα
Περίληψη:
Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης υπήρξε η αξιολόγηση της χρονικής διάρκειας από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την ημέρα της διάγνωσης και της έναρξης της θεραπείας σε ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα. Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 100 ασθενών (ανδρών και γυναικών) με κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα. Η μελέτη διενεργήθηκε με καταχώρηση των δεδομένων από τους φακέλους της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής τη χρονική περίοδο μεταξύ Μαρτίου του 2015 και Απριλίου του 2016. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0. Συγκρίθηκαν τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη νοσηλεία, τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας των ασθενών. Κατόπιν, τα ανωτέρω ευρήματα συσχετίστηκαν με την ηλικία, το επάγγελμα, τον τόπο κατοικίας, την καπνιστική συμπεριφορά και το φύλο των ασθενών. Aποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν, ότι σε ποσοστό 62% οι ασθενείς νοσηλεύονται άμεσα (εντός ενός μηνός) από την έναρξη των συμπτωμάτων τους, σε αντίθεση με το 20% των ασθενών για τους οποίους παρέρχεται χρονικό διάστημα άνω των 12 εβδομάδων μέχρι να νοσηλευτούν. Επιπροσθέτως, σε ποσοστό 61% των ασθενών η διάγνωση τίθεται σε χρονικό διάστημα 2-3 μηνών από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ στο 39% των ασθενών η διάγνωση καθυστερεί πάνω από 12 εβδομάδες. Όσον αφορά στη θεραπεία, από τη στιγμή της διάγνωσης, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς το 65% του δείγματος ξεκινάει θεραπεία εντός 20 ημερών από τη διάγνωση, γεγονός αρκετά αισιόδοξο για την έκβαση της πορείας της νόσου του κάθε ασθενή. Συμπεράσματα: Το υψηλό ποσοστό θανάτων από κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα ίσως τελικά να είναι απόρροια της καθυστέρησης της διάγνωσης του και ακολούθως της μη έγκαιρης έναρξης της θεραπείας του. Η καθυστέρηση, βέβαια, της έναρξης της θεραπείας οφείλεται και στο μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη νοσηλεία των ασθενών. Η άγνοια, η υποτίμηση των συμπτωμάτων και η λανθασμένη αξιολόγησή τους από την πλευρά των πασχόντων ίσως να είναι ορισμένοι από τους επιβαρυντικούς παράγοντες που συντελούν στην καθυστέρηση αυτή. Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης υπήρξε η αξιολόγηση της χρονικής διάρκειας από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την ημέρα της διάγνωσης και της έναρξης της θεραπείας σε ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα. Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 100 ασθενών (ανδρών και γυναικών) με κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα. Η μελέτη διενεργήθηκε με καταχώρηση των δεδομένων από τους φακέλους της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής τη χρονική περίοδο μεταξύ Μαρτίου του 2015 και Απριλίου του 2016. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0. Συγκρίθηκαν τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη νοσηλεία, τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας των ασθενών. Κατόπιν, τα ανωτέρω ευρήματα συσχετίστηκαν με την ηλικία, το επάγγελμα, τον τόπο κατοικίας, την καπνιστική συμπεριφορά και το φύλο των ασθενών. Aποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν, ότι σε ποσοστό 62% οι ασθενείς νοσηλεύονται άμεσα (εντός ενός μηνός) από την έναρξη των συμπτωμάτων τους, σε αντίθεση με το 20% των ασθενών για τους οποίους παρέρχεται χρονικό διάστημα άνω των 12 εβδομάδων μέχρι να νοσηλευτούν. Επιπροσθέτως, σε ποσοστό 61% των ασθενών η διάγνωση τίθεται σε χρονικό διάστημα 2-3 μηνών από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ στο 39% των ασθενών η διάγνωση καθυστερεί πάνω από 12 εβδομάδες. Όσον αφορά στη θεραπεία, από τη στιγμή της διάγνωσης, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς το 65% του δείγματος ξεκινάει θεραπεία εντός 20 ημερών από τη διάγνωση, γεγονός αρκετά αισιόδοξο για την έκβαση της πορείας της νόσου του κάθε ασθενή. Συμπεράσματα: Το υψηλό ποσοστό θανάτων από κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα ίσως τελικά να είναι απόρροια της καθυστέρησης της διάγνωσης του και ακολούθως της μη έγκαιρης έναρξης της θεραπείας του. Η καθυστέρηση, βέβαια, της έναρξης της θεραπείας οφείλεται και στο μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη νοσηλεία των ασθενών. Η άγνοια, η υποτίμηση των συμπτωμάτων και η λανθασμένη αξιολόγησή τους από την πλευρά των πασχόντων ίσως να είναι ορισμένοι από τους επιβαρυντικούς παράγοντες που συντελούν στην καθυστέρηση αυτή. Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης υπήρξε η αξιολόγηση της χρονικής διάρκειας από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την ημέρα της διάγνωσης και της έναρξης της θεραπείας σε ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα. Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 100 ασθενών (ανδρών και γυναικών) με κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα. Η μελέτη διενεργήθηκε με καταχώρηση των δεδομένων από τους φακέλους της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής τη χρονική περίοδο μεταξύ Μαρτίου του 2015 και Απριλίου του 2016. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0. Συγκρίθηκαν τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη νοσηλεία, τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας των ασθενών. Κατόπιν, τα ανωτέρω ευρήματα συσχετίστηκαν με την ηλικία, το επάγγελμα, τον τόπο κατοικίας, την καπνιστική συμπεριφορά και το φύλο των ασθενών. Aποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν, ότι σε ποσοστό 62% οι ασθενείς νοσηλεύονται άμεσα (εντός ενός μηνός) από την έναρξη των συμπτωμάτων τους, σε αντίθεση με το 20% των ασθενών για τους οποίους παρέρχεται χρονικό διάστημα άνω των 12 εβδομάδων μέχρι να νοσηλευτούν. Επιπροσθέτως, σε ποσοστό 61% των ασθενών η διάγνωση τίθεται σε χρονικό διάστημα 2-3 μηνών από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ στο 39% των ασθενών η διάγνωση καθυστερεί πάνω από 12 εβδομάδες. Όσον αφορά στη θεραπεία, από τη στιγμή της διάγνωσης, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς το 65% του δείγματος ξεκινάει θεραπεία εντός 20 ημερών από τη διάγνωση, γεγονός αρκετά αισιόδοξο για την έκβαση της πορείας της νόσου του κάθε ασθενή. Συμπεράσματα: Το υψηλό ποσοστό θανάτων από κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα ίσως τελικά να είναι απόρροια της καθυστέρησης της διάγνωσης του και ακολούθως της μη έγκαιρης έναρξης της θεραπείας του. Η καθυστέρηση, βέβαια, της έναρξης της θεραπείας οφείλεται και στο μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη νοσηλεία των ασθενών. Η άγνοια, η υποτίμηση των συμπτωμάτων και η λανθασμένη αξιολόγησή τους από την πλευρά των πασχόντων ίσως να είναι ορισμένοι από τους επιβαρυντικούς παράγοντες που συντελούν στην καθυστέρηση αυτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσοθηλίωμα, Αμίαντος, Υπεζωκότας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
262
Αριθμός σελίδων:
164

Apostolakidi.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.