Οι μετανάστες ασθενείς ως επείγοντα περιστατικά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326963 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-23
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αουάντ Νασίμ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Πλομπίδης, Καθηγητής Ψυχιατρικής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Μαρίνα Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Επικουρος ,Καθηγητής Ψυχιατρικής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι μετανάστες ασθενείς ως επείγοντα περιστατικά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Η μετανάστευση αποτελεί μια στρεσογόνο διαδικασία η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη αρκετών ψυχικών διαταραχών, όπως η σχιζοφρένεια, η διαταραχή προσαρμογής και η κατάθλιψη. Ωστόσο, δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι η αυξημένη αυτή επίπτωση, όπως καταγράφεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, ισχύει και για πληθυσμούς μεταναστών στην Ελλάδα.
Σκοπός: Η διερεύνηση διαφόρων παραγόντων σχετικών με τη ψυχιατρική νοσηρότητα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας σε ένα δείγμα μεταναστών και ένα δείγμα Ελλήνων.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε δευτερογενής ανάλυση δεδομένων σε 590 περιστατικά μεταναστών και 25 περιστατικά Ελλήνων, προσερχόμενων στα εξωτερικά ιατρεία του Αιγηνιτίου Νοσοκομείου. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 και έλεγχοι ανεξαρτήτων δειγμάτων για τη διερεύνηση κοινωνικοδημογραφικών μεταβλητών και διαφορών σε σχετικές με τις ψυχικές νόσους παραμέτρους μεταξύ των συμμετεχόντων των δύο ομάδων (π.χ. προγενέστερη ψυχοφαρμακευτική αγωγή, διάγνωση κτλ).
Αποτελέσματα: Οι δύο ομάδες διέφεραν ως προς τη λήψη ψυχοφαρμακευτικής αγωγής κατά την εξέταση (p=0.010), τη ψυχιατρική γνωμάτευση (p=0.000), τα προγενέστερα ψυχιατρικά νοσήματα (p=0.000) και την εισαγωγή τους σε ψυχιατρικές μονάδες (p=0.000). Αντίθετα, οι δύο ομάδες δεν διέφεραν ως προς το κύριο λόγο εξέτασης και προσέλευσης στις ψυχιατρικές υπηρεσίες (p=0.109), τους τρόπους αντιμετώπισης μέσω οδηγιών ή φαρμακοθεραπευτικής αγωγής (p=1.000) και τη παραπομπή τους σε άλλους φορείς (p=0.833).
Συμπεράσματα: Οι μετανάστες διαφέρουν ως προς αρκετές παραμέτρους της ψυχικής υγείας από τους Έλληνες, όπως η παρούσα χρήση ψυχοφαρμάκων και η συνολική ψυχιατρική τους νοσηρότητα. Για το λόγο αυτό, οφείλουν να θεωρηθούν ως ένας πληθυσμός με διαφορετικές υποστηρικτικές ανάγκες σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό της χώρας. Για το λόγο αυτό, συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο σύστημα υγείας είναι αναγκαίες για τη κάλυψη των υποστηρικτικών αυτών αναγκών. Συνολικότερα, λόγω του φλέγοντος ζητήματος της μετανάστευσης η έρευνα στο πεδίο αυτό οφείλει να εντατικοποιηθεί.
Λέξεις-κλειδιά:
Μετανάστες, Ελλάδα, Ψυχική υγεία, Σχιζοφρένεια, Κατάθλιψη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
57

AOUANT NASIM.pdf
635 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.