Μελέτη του είδους Allium ampeloprasum για την απομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών με πιθανή δράση στην οστεοπόρωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327412 312 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακογνωσία βιοδραστικών φυσικών προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-31
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
ΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρωτής Καθηγητής Αληγιάννης Νεκτάριος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του είδους Allium ampeloprasum για την απομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών με πιθανή δράση στην οστεοπόρωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη του είδους Allium ampeloprasum για την απομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών με πιθανή δράση στην οστεοπόρωση
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η φυτοχημική μελέτη του εκχυλίσματος του οξικού αιθυλεστέρα και της μεθανόλης του φυτού Allium αmpeloprasum, με σκοπό την απομόνωση φυσικών προϊόντων με πιθανή ευεργετική δράση στην οστεοπόρωση. Στηριζόμενοι σε αναφορές στο έργο του Διοσκουρίδη, το πλούσιο φυτοχημικό προφίλ του αλλά και αποτελέσματα βιολογικών ελέγχων αναφορικά με την οιστρογονικότητα αποφασίστηκε η ένταξη του συγκεκριμένου είδους στην γενικότερη προσπάθεια της ερευνητικής μας ομάδας για τη μελέτη δρογών της ελληνικής παραδοσιακής θεραπευτικής .
Μετά τη συλλογή και την ξήρανσή του φυτού, παρασκευάστηκαν εχυλίσματα αυξανόμενης πολικότητας και αξιολογήθηκαν ως προς το χημικό τους περιεχόμενο με τη χρήση της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) και υγρής χρωματογραφίας λεπτής στιβάδος υψηλής απόδοσης (HPTLC). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κλασμάτωσημε φυγόκεντρο χρωματογραφία κατανομής, ενώ τα κλάσματα που προέκυψαν επεξεργάστηκαν με τη χρήση διαφόρων χρωματογραφικών τεχνικών, όπως είναι η υγρή χρωματογραφία στήλης, η χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού και η παρασκευαστική χρωματογραφία λεπτής στιβάδας.
Οι απομονωμένοι δευτερογενείς μεταβολίτες ταυτοποιήθηκαν με τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (1D και 2D NMR) και της τεχνικής GC-MS. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 23 μεταβολίτες, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες των: τερπενοειδών (ΑΑΕ1, ΑΑΕ2, ΑΑΕ5), φαινολικών οξέων (ΑΑΜ1), φλαβονοειδών (ΑΑΜ3, ΑΑΜ4), σαπωγενινών (ΑΑΜ2, ΑΑΕ3, ΑΑΕ6), σαπωνινών (ΑΑΜ5, ΑΑΜ6, ΑΑΜ7, ΑΑΜ8, ΑΑΜ9, ΑΑΜ10), απλών αζωτούχων βάσεων (ΑΑΜ11, ΑΑΜ12, ΑΑΜ14, ΑΑΜ15),δύο cis/trans παράγωγων κινναμωμικού οξέος (AAE7, AAE8), λιγνανίων (ΑΑΕ4), διυδροβενζοφουρανίων (ΑΑΜ13) καθώς και λιπαρά οξέα και υδρογονάνθρακες. Η πλειοψηφία των μεταβολιτών έχει αναφερθεί στο γένος Allium εκτός από τους μεταβολίτες (ΑΑΜ5, ΑΑΜ6, ΑΑΜ9) που απομονώνονται πρώτη φορά από το είδος Α.ampeloprasumκαι οι μεταβολίτες (ΑΑΜ10 και ΑΑΜ13), οι οποίοιαποτελούν δυο νέα φυσικά προϊόντα.
Συνέχεια της εργασίας αυτής θα αποτελέσει η ολοκλήρωση της φυτοχημικής μελέτης του Allium αmpeloprasum, αλλά κυρίως η βιολογική αξιολόγηση των απομονωμένων δευτερογενών μεταβολιτών ως προς την οιστρογόνο /αντιοιστρογόνο δράση τους αλλά κυρίως την ικανότητά τους να προάγουν την οστεοβλαστογένεση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φαρμακευτική
Λέξεις-κλειδιά:
Allium ampeloprasum, οστεοπόρωση, φυτοοιστρογόνα, σαπωνίνες, λιγνάνια, φλαβονοειδή, φαινολικές ενώσεις, φυτοχημική ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
187
Νάκα Ιωάννα Μεταπτυχιακή εργασία.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο