Διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης κατά ISO 15189 σε νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327514 457 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-06
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σαλαγιάννη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σερένα Βαλσάμη, Επίκουρη Καθηγήτρια,Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαριάννα Πολίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νίκη Βγόντζα, Συντονίστρια Διευθύντρια, Αιμοδοσία, Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης κατά ISO 15189 σε νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης κατά ISO 15189 σε νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών γενικά, και ειδικότερα στον τομέα της υγείας αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση της παγκόσμιας κοινωνίας.Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας αποδείχθηκε σημαντικό εργαλείο για την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης.Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαχείρισης της ποιότητας σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό αναπτύχθηκαν διάφορα θεωρητικά μοντέλα. Στο χώρο των εργαστηρίων τα συστήματα ελέγχου ποιότητας που χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας βασίζονται στα διεθνή πρότυπα των σειρών ISO 9000, ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 κ.α. Με τον όρο διασφάλιση της ποιότητας εννοείται η πολιτική, οι διαδικασίες και οι συστηματικές δράσεις που εφαρμόζονται με στόχο την προσφορά και τη διατήρηση υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης στην επαναληψιμότητα και την ακρίβεια του αποτελέσματος.
Στις ενέργειες που κάνει ένα εργαστήριο στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η πράξη διαπίστευσης με την εφαρμογή του προτύπου ISO 15189.Μέσω της διαδικασίας της διαπίστευσης ένα εργαστήριο πιστοποιεί την τεχνική του επάρκεια, βελτιώνει την οργάνωσή του καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναβαθμίζοντας έτσι την αξιοπιστία των αναλύσεων που διενεργεί. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης ένα εργαστήριο οφείλει να ικανοποιήσει τόσο τις διοικητικές όσο και τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου και να αξιολογηθεί από τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο του κράτους που για την Ελλάδα είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).Για το σκοπό αυτό απαιτείται συντονισμένη, συνεχής και επίπονη προσπάθεια από όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή του προτύπου ISO 15189 στη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου.Αποτυπώνονται οι απαιτήσεις του προτύπου καθώς και τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών με στόχο την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης.Περιγράφονται όλα τα στάδια της προετοιμασίας, από την αίτηση στο ΕΣΥΔ μέχρι τη διαδικασία της αξιολόγησης από τους αρμόδιους αξιολογητές και καταγράφονται τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου.Πρόκειται για μια πρωτοπόρα διαδικασία καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαπιστεύονται το ανοσοαιματολογικό εργαστήριο και το εργαστήριο ιολογικού ελέγχου της Αιμοδοσίας δημόσιου Nοσοκομείου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα, Σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
Διεθνής οργανισμός τυποποίησης, Πιστοποίηση,
Διαπίστευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
95
Αριθμός σελίδων:
90

Salagianni Dimitra.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.